ADÜ Menü

Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği

Devam Eden Projeler

1. Akdeniz Bölgesinde Organik Su Ürünleri Uygulama İmkânlarının Belirlenmesi. TAGEM projesi.

2. Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Deniz Balığı İşletmelerinin Teknik Açıdan İncelenmesi. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi.

3. Açlık Süresince Levrek (Dicentrarchus labrax) Juvenillerinde İzlenen Enzimatik ve Histolojik Değişimler. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi.


4. Deniz Balığı Yetiştiricilik Sistemlerinde Üreticilerin Risk Algıları ve Risk Yönetim Stratejileri. ADÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri.


5. Çipuralarda (Sparus aurata) Osteolojik Gelişim Safhalarının Larval Dönemlere Göre Belirlenmesi. Kılıç Deniz Ürünleri İthalat İhracat San. Tic. A.Ş. ile Adnan Menderes Üniversitesi arasındaki işbirliği kapsamında yürütülen proje.