ADÜ Menü

Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği

Tamamlanmış Projeler

1. İzmir'deki Balık Çiftliklerinin Sürdürülebilir Üretimine Yavru Balık (Ön Besi) Tesislerinin Etkisinin Belirlenmesi. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı.

2. Minakop (Umbrina cirrosa) Larvalarının Kültür Koşullarında Kemik ve Kıkırdak Gelişimlerinin Belirlenmesi, ADÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri.

3. Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Deniz Balığı İşletmelerinin Teknik Açıdan İncelenmesi. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi.

4. Levreklerde (Dicentrarchus labrax) Osteolojik Gelişim Safhalarının Larval Dönemlere Göre Belirlenmesi. Kılıç Deniz Ürünleri İthalat İhracat San. Tic. A.Ş. ile Adnan Menderes Üniversitesi arasındaki işbirliği kapsamında sonuçlanan proje.

5. Farklı tuzluluk derecelerine maruz bırakılmış tilapia balıklarında büyüme ve fizyolojik adaptasyon. ADÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri.

6. Akvaryum balığı yetiştiriciliği. ADÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri.

7. Lepistes balığı varyeteleri arasındaki genetik farklılığın RAPD tekniği ile irdelenmesi. ADÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri.

8. Nehir Neriti (Theodoxus fluviatilis, Gastropoda: Neritidae)' nin Embriyonik Gelişim Safhalarının Belirlenmesi. ADÜ. Bilimsel araştırma projesi.