ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM

Yeni araştırıcıların yetiştirilmesi ve öğrencilerin uzmanlık kazanması amacıyla Bitki Koruma Bölümü  lisansüstü programlarına Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri kabul edilmektedir. Lisans üstü eğitimde  öğrencilere  Bitki Koruma sorunlarını  analiz ederek  güncel çözümler üretmek ve gelişmiş teknolojileri Bitki Koruma alanına uyarlamaya yönelik   proje hazırlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme bilgi ve becerileri  kazandırılmaktadır. Bölüm  ilk lisans üstü öğrencilerini 1996 yılında mezun etmiş  ve bu güne kadar 55’i yüksek lisans ve 17’si doktora olmak üzere toplam 72 öğrencisi lisans üstü eğitimini  tamamlayarak diploma almaya hak kazanmıştır. 2015 yılında 52’si Yüksek lisans ve 8’i doktora olmak üzere toplam 60 öğrenci lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Faydalı Linkler_____________________________________________________

Lisansüstü seminer değerlendirme formu
Katılım listesi
Diğer lisansüstü form ve dilekçeleri Enstitü sayfasından indirmek için tıklayınız.

Mezun olan lisansüstü öğrenci listesi
Devam Eden lisansüstü öğrenci listesi

Yüksek Lisans Dersleri (Alfabetik sıraya göre)

 • Akaroloji
 • Alternatif Yabancı Ot Mücadele Yöntemleri
 • Ballı Bitkiler
 • Bilgi Kaynaklarından Yararlanma ve Bilimsel ve Yazım Teknikleri
 • Bitki Fitoplazma Hastalıkları
 • Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi
 • Bitki Hastalıklarında Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri
 • Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Mücadele
 • Bitki Korumada Deneme Tekniği
 • Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolü
 • Bitki Virüs Serolojisi
 • Bitki Virüs ve Viroid Hastalıkları
 • Bitki Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele
 • Biyogüvenlik
 • Biyoteknolojiye Giriş
 • Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi
 • Böcek Fizyolojisi
 • Böcek Morfolojisi
 • Böcek Taksonomisi
 • Böceklerde Kitle Üretimi
 • Böceklerin Tanılanması
 • Böceklerin Toplanması Örnekleme Yöntemleri ve Kolleksiyonu
 • Ekotoksikoloji
 • Entomofag Böcekler
 • Entomolojide Laboratuar Teknikleri
 • Fitobakteriyolojide Laboratuar Teknikleri I
 • Fitoklinik
 • Fitopatojen Funguslarda Laboratuar Teknikleri
 • Fungisitler
 • Fungusların Moleküler Identifikasyonu
 • Herbolojide Araştırma Yöntemleri
 • İlaçlama Tekniği
 • İnsektisitler
 • Kentsel Entomoloji
 • Kromatografik Pestisit Analizleri
 • Kültür Mantarları Hastalıkları ve Zararlıları
 • Mikoriza ve Bitki Sağlığı İlişkileri
 • Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler
 • Moleküler Genetik
 • Pestisit Kirliliği ve Kontrolü
 • Tarla ve Bahçe BitkilerindeYabancı Otlar ve Mücadelesi
 • Viroloji
 • Yabancı Ot Sistematiği ve Tanılanması
 • Zararlılarla Entegre Mücadele Esas ve Modelleri

Doktora Dersleri (Alfabetik sıraya göre)

 • Akar Taksonomisi
 • Arthropod Vektörler
 • Bitki Böcek İlişkileri
 • Bitki Hastalık Dayanıklılığı
 • Bitki Herbisit İlişkileri
 • Bitki Korumada Biyoteknoloji
 • Bitki Paraziti Nematodlar
 • Biyopestisitler
 • Böcek Populasyon Ekolojisi
 • Böceklerde Davranış Özellikleri
 • DsRNA Genetik Elementleri
 • Fitobakteriyolojide Modern Tanılama Teknikleri
 • Fungus Bitki İlişkileri
 • Fungus Fizyolojisi
 • Fungusit Dayanıklılığı
 • Genetik
 • İnsektisit Dayanıklılığı
 • Kültür Bitkilerinin Böceklere Dayanıklılığı
 • Moleküler Bitki Patolojisi
 • Tarımda Deneme Desenleri ve Analizi
 • Tarımsal Savaşta Biyoteknik Yöntemler
 • Toprak Kaynaklı Funguslar ve Mücadelesi
 • Yabancı Ot Ekolojisi