ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

LİSANS EĞİTİMİ

Bitki Koruma Bölümü lisans eğitiminde öğrenciler dört yıllık bir program çerçevesinde; ziraat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri ve bitki koruma bilimi içerisine giren konuları kuramsal ve uygulamalı olarak alırlar. Bunun için eğitim programının birinci ve ikinci yılında ağırlıklı olarak zorunlu temel bilim dersleri ile temel ziraat mühendisliği derslerini alarak farklı tarım bilimleri konusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda bitki koruma eğitimine yönelik dersleri alarak alanlarında özelleşirler.  Bölüm dersleri kapsamında kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otları öğrenerek, biyolojileri, zarar şekilleri ve mücadele yöntemleriyle bunların çevreye etkilerini teorik ve uygulamalı olarak öğrenme olanağına sahip olurlar. Ayrıca, staj, mesleki uygulama, proje ve tez çalışması derslerinde bitki koruma sorunlarını araştırma, analiz ederek çözümleme ve öneri sunma konularında planlama ile uygulama bilgi ve becerisini kazanırlar. Öğrenci Seçme Sınavı ile Bitki Koruma Programına alınan öğrenciler eğitimlerini başarıyla tamamladıkları taktirde Bitki Koruma Bölümü mezunu olarak diplomalarını almaktadır. 

Bölüm mezunları; kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su Ürünleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlar, üniversiteler, bankalar, belediyeler, tarımsal ilaç, gübre, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ithalat-ihracat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon kuruluşları, ilaç şirketleri ve bayiiler, bitkisel ürünleri yetiştiren ve işleyen işletmeler, üretici birlikleri ve kooperatiflerinde çalışabilmekte, zirai danışmanlık yapabilmekte ve gıda kontrolünde sorumlu teknik eleman olarak görev alabilmektedir.

Öğrencilerimize Linkler_____________________________________________________

Lisans Tez yazım kılavuzu
Lisans seminer değerlendirme formu

 

Bölüm Öğretim Üyelerince Verilen Lisans Dersleri (Alfabetik sıraya göre)

 • Bahçe Bitkileri Hastalıkları ve Savaşımı
 • Bahçe Bitkileri Zararlıları ve Savaşımı
 • Bitki Bakteri Hastalıkları
 • Bitki Fizyolojisi
 • Bitki Hastalıkları ile Savaş Yöntemleri
 • Bitki Koruma
 • Bitki Korumada Deneme Teknikleri
 • Bitki Virüs Hastalıkları
 • Bitki Zararlıları ile Savaş Yöntemleri
 • Bitki Zararlısı Akarlar
 • Bitki Zararlısı Nematodlar
 • Biyoteknoloji
 • Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi
 • Briç
 • Depo Hastalıkları ve Zararlıları
 • Entomoloji
 • Fitopatoloji
 • Fungisitler
 • Herbisitler
 • Herboloji
 • İnsektisit ve Akarisitler
 • Kişisel Gelişimde Etkili Sunuş Teknikleri
 • Mesleki Uygulama I ve II
 • Meyve ve Bağ Fungal Hastalıkları
 • Meyve ve Bağ Zararlıları
 • Mikoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Tarımsal Çevre Kirliliği
 • Organik Tarım ve Bitki Koruma
 • Organik Tarım ve Bitki Koruma Uygulamaları
 • Proje Çalışması I ve II
 • Sebze ve Süs Bitkileri Fungal Hastalıkları
 • Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları
 • Staj I ve II
 • Tarım Tarihi ve Deontolojisi
 • Tarla Bitkileri Fungal Hastalıkları
 • Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Savaşımı
 • Tarla Bitkileri Zararlıları
 • Tarla Bitkileri Zararlıları ve Savaşımı
 • Web Tasarımı
 • Yabancı Otlar ile Savaş Yöntemleri
 • Yabancı Otlar ve Mücadelesi