ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

BÖLÜM HAKKINDA

Bölümümüz 1992 yılında kurulmuş olup 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 1998 yılında vermiştir. Entomoloji ve Fitopatoloji Anabilim Dallarından oluşan Bitki Koruma Bölümünde, Entomoloji Anabilim Dalında 6 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi; Fitopatoloji Anabilim Dalında 8 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır (Akademik kadro için tıklayınız). 

Bitki Koruma Bölümünün çalışma alanı kültür bitkilerini hastalık ile zararlılarından korumak ve arındırmaktır. Bölümde yürütülen araştırmalarla; Entomoloji Anabilim Dalında bitkilere zararlı böcek, akar ve nematodların, Fitopatoloji Anabilim Dalında ise bitkilerde hastalık oluşturan fungus, virüs, bakteri ve yabancı otların teşhislerinin yanı sıra, biyolojileri ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ile uygulamada ihtiyaç duyulan eksiklikleri gidermeye yönelik araştırmalar yürütülmektedir.

Bitki Koruma Bölümünde verilen lisans ve lisansüstü eğitim ile ihtiyaç duyulan teknik eleman ve uzmanlar yetiştirilmektedir. Bölümümüz mezunları;

  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su işleri Bakanlığı'na bağlı kamu kurumları
  • Üniversiteler
  • Bankalar
  • Belediyeler
  • Tarımsal ilaç, gübre, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ithalat-ihracat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon kuruluşları
  • İlaç şirketleri ve bayiiler
  • Bitkisel ürünleri yetiştiren ve işleyen işletmeler
  • Üretici birlikleri ve kooperatiflerinde çalışabilmekte,
  • Zirai danışmanlık yapabilmekte ve gıda kontrolünde sorumlu teknik eleman olarak görev alabilmektedir.

 

Misyonumuz Bitki Koruma sorunları ve çözüm yollarına ilişkin çağdaş bilgi ile donanmış, bilgiye ulaşma ve sentezleme yeteneği gelişmiş, çevre ve insan sağlığına duyarlı, mesleki etik bilinci ve sorumluluğuna sahip, çevresine önderlik edebilecek ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bitki Korumaya yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında, bitki koruma etmenlerinin tanı ve mücadelesinde yeni teknoloji ve yöntemler geliştirmek, kullanmak, yöre, bölge, ülke ve dünyadaki bitkisel üretim süreçlerine ve literatüre olumlu katkılar sağlamaktır. 

Vizyonumuz Eğitim-Öğretimde  sunduğu çağdaş kaliteli eğitim programı ile Bitki Koruma alanında ülke tarımına yön verebilecek, özel ve resmi kurumlarca aranan, kendi disiplinlerinde söz sahibi, lider kadrolar yetiştiren, çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda bitki koruma sorunlarına projeler ile çözümler üreten, Çevre dostu bitki koruma uygulamalarına önderlik yapan, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile bağlarını geliştirmiş, bir bölüm olmaktır.

Bitki Koruma Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim üyeleri FARABİ, MEVLANA veya ERASMUS programlarından yararlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir kısmını tamamlamak veya  bilimsel, kültürel bilgi birikimlerini paylaşmak amacıyla yurt dışındaki üniversitelere ya da ulusal üniversitelere belirli süreler için gidebilmektedirler. Bölümün hedeflerinden birisi de Bitki Korumaya yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında, bitki koruma etmenlerinin tanı ve mücadelesinde yeni teknoloji ve yöntemler geliştirmek, kullanmak,  yöre, bölge, ülke ve dünyadaki bitkisel üretim süreçlerine ve literatüre olumlu katkılar sağlamaktır. Bu bağlamda bölümümüzde birçok proje tamamlanmış olup birçoğu da TÜBİTAK, BAP, DPT, Tarım Bakanlığı ve uluslararası özel kuruluşlar tarafından halen destek görmektedir (Halen yürütülmekte olan Bilimsel Araştırma Projeleri destekli projeler için tıklayınız). 

Bölümümüzde ayrıca yöredeki üreticilere hastalık, zararlı ve yabancı otlar konusunda teşhis ve öneri hizmetleri de verilmektedir (Bitki Koruma Hizmetleri için tıklayınız).

Fiziki Altyapı

Fitopatoloji Anabilim dalında; genel fitopatoloji, mikoloji, bakteriyoloji, viroloji ve herboloji olmak üzere 5 adet laboratuvar, 4 adet sera, 2 adet elek ev, 5 adet iklim odası 

Entomoloji Anabilim dalında; genel entomoloji, akaroloji ve toksikoloji olmak üzere 3 adet laboratuvar ile 5 adet iklim odası bulunmaktadır. 

 

İletişim

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, AYDIN
Tel: 0 (256) 7727023    Faks: 0 (256) 7727233 Email: bitkikoruma@adu.edu.tr