ADÜ Menü

Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

LİSANS EĞİTİMİBAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ

ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (3 2 4)
Bu ders kapsamında; Yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli , sert kabuklu meyve türlerinin anavatanları, yayılış alanları, ekolojik istekleri , sistematiği , Türkiye ve Dünya üretimleri, morfolojik çeşit özellikleri, döllenme biyolojileri, üretim yöntemleri ile bahçe tesisleri hakkında bilgiler verilmektedir.

 

SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (2 2 3)
Bu seçmeli derste genel olarak bir çevre düzenlemesinde kullanılan canlı ve cansız peyzaj elemanlarının tanıtımı yapılacak, ve peyzaj mimarlığında kullanımları esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanacaktır. Dersin amacı tasarımda kullanılan bitkilerin öğrenilmesi, bitki seçiminde dikkat edilmesi gereken ana noktaların vurgulanması, ve peyzaj içinde dizayn, ekoloji, ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak peyzaj elemanlarının bütünlük içinde nasıl kullanılması gerektiğinin kavranmasıdır.

 

ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ (2 2 3)
Sera tarımı ve kavramı, sera tarımının tarihçesi, seraların sınıflandırılması, sera yerinin seçimine etki eden faktörler, serayı meydana getiren elemanlar, serada ekolojik faktörler ve ayarlanması, seracılıkta yetiştiriciliğe etki eden diğer faktörler. Sera sebzelerinde kültürel işlemler ve seracılıkta alternatif üretim teknikleri

 

BAHÇE BİTKİLERİNDE TOHUMCULUK (2 2 3)
Bitkilerde üreme ve tohum oluşumu; tohumluk ekolojisi, fizyolojisi ve morfolojisi; sebze tohumluğu üretiminde dikkat edilmesi gereken konular; tohumlukların hasadı, temizlenmesi, işlenmesi ve paketlenmesi. Süs bitkilerinde, tohumların üretim ve muhafaza yöntemleri, süs bitkisi tohumlarının tanıtımı ve ekim yöntemleri. Meyve tohumlarında yapı, çimlenme, çimlenmeye etki eden faktörler, dormansi, dormansinin ortadan kaldırılması.

 

SEBZE ISLAHI   (2 0 2)
Kalıtım mekanizması; kromozom sayıları; sebzelerde çiçek formları ve tozlanma özelikleri; ıslah ve ıslahın amaçları, ıslah yöntemleri ve sebzelerdeki uygulamaları.

 

BBS SEÇMELİ DERS (DİĞER ALT PROGRAM) (2 2 3)
Program ve alt programlarda yer alan derslerin arasından en az 10 öğrenci tarafından seçilmiş olan derslerdir.

 

MESLEKİ UYGULAMA I (0 4 2)
Her alt program bilgi ve becerilerini pekiştirmeye yönelik yaptıkları uygulamalardan ibarettir.

 

PROJE ÇALIŞMASI I   (0 2 1)
Alt programların ilgi alanları dahilinde yaptıkları bir literatür taraması veya araştırmasını kapsamaktadır.

 

DİPLOMA TEZİ   (0 0 0)

 


BAHÇE ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHAFAZASI   (2 2 3)
Bahçe ürünlerinin genel özellikleri; yapı ve organların gelişmesi; biyokimyasal değişim; fizyolojik olaylar; derim öncesi, derim ve derim sonrası fizyolojisi; paketleme evi işlemleri (sarartma, olgunlaştırma, ambalaj); pazarlamada standardizasyon; depolama yöntemleri; derim sonrası görülen kayıplar; ve taşınması. Ürünlerin konserve, meyve suyu, kurutma, dondurmaya işlenmesi.

 

ÖZEL SEBZECİLİK (2 2 3)
Türkiye’de ve Dünyada sebze Tarımı ve önemi, sebzelerin sınıflandırılması, değişik sebze türlerinin sistematikteki yerleri; botanik özellikleri; ekolojik istekleri; yetiştirme teknikleri; ekonomik değerleri.

 

YEMEKLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ (2 2 3)
Kültür mantarı (agaricus bisporis) hakkında genel bilgi; Dünyada ve Türkiyede’ki üretimi, sistematikteki yeri; besin değeri; mantar üretim tekniği (kompost hazırlığı, pastorizasyonu, misel ekimi; örtü toprağı vs.) hasat ve diğer kültürel işlemler konusunda bilgi verilmektedir.

 

SUBTROPİK İKLİM MEYVE TÜRLERİ (2 2 3)
Turunçgiller, zeytin, incir, nar, pikan cevizi, avakado ve muz gibi subtropik meyvelerin anavatanı ve sistematikteki yeri; ekonomik önemleri; morfolojik, biyolojik ve fiyolojik özelliği; ekolojik istekleri; çoğaltılmaları; bahçe kurulması;  yetiştiricilik ve bakım teknikleri; üretim sorunları; ve geleceğe yönelik eğilimleri.

 

MEYVE VE BAĞ ISLAHI  (2 0 2)
Meyve türlerinde ıslah teknikleri, anaç ıslahı, çeşit ıslahı, apomiksis, mutasyon ıslahı ve kimera, invitro ıslah teknikleri, yeni asma çeşitleri oluşumunda kullanılan yöntemler.

 

BAĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ   (2 2 3)
Asmanın kökeni ve bağcılığın tarihçesi, dünya bağcılığı ve Türkiye’nin yeri, asmanın morfolojik yapısı, fenolojik gelişme devreleri, asma anaçları ve filoksera zararlısı, bağ tesisi, dikim sistemleri, dikimin yapılması ve genç bağların bakımı, üstün özellikleri ile seçilmiş bazı standart üzüm çeşitleri hakkında kısa bilgiler, bağlarda uygulanan yaz ve kış budamaları, asmalarda terbiye şekilleri, üzümlerde verim ve kaliteyi artırmak için hormon kullanımı, üzümlerin değerlendirme biçimleri.

 

MESLEKİ UYGULAMA II   (0 4 2)
Her alt program bilgi ve becerilerini pekiştirmeye yönelik yaptıkları uygulamalardan ibarettir.

 

PROJE ÇALIŞMASI II   (0 2 1)
Alt programların ilgi alanları dahilinde yaptıkları bir literatür taraması veya araştırmasını kapsamaktadır.

 

DİPLOMA TEZİ   (0 0 0)