ADÜ Menü

Söke İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Rehber edinilen Atatürk ilke ve inkilapları ışığında, yüksek düzeyde kaliteli eğitim veren, ulaşılabilir, etkin bir eğitim, öğretim, çalışma ve araştırma olanağı ve ortamı sunan; nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen; toplumsal duyarlılık sahibi, sorgulayıcı, yeniliklere açık,  araştıran, üstün muhakeme ve çözümleme gücüne sahip, piyasada tercih edilen öğrenciler ve çalışkan bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Ulusal değerlerini evrensel değerlerle entegre olacak ve onlara katkı yapacak biçimde geliştiren, ulusal bilinç sahibi, toplumsal olaylara duyarlı ve hedeflerini daima ileriye götüren yöneticilerin yetiştiği bir bölüm olmak.

AMAÇ

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nün amacı, iki veya daha fazla yabancı dil bilen, ulusal ve uluslararası piyasalarda yetkin olarak görev yapabilecek orta ve üst düzey yönetici adayı yetiştirmektir.

BÖLÜMÜMÜZÜN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Ulusal ve Uluslararası piyasalarda yetkin olarak görev yapabilecek orta ve üst düzey yönetici adayı yetiştirmektir.

- Öğrencilerimiz teorik derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik, proje bazlı dersler alabilmektedir.

- Öğrencilerimiz öğrenimleri sırasında sektörle ilişkiler kurmakta ve iş olanakları elde etmektedir.

- Bölümümüzün akademik programında yer alan Avrupa ve Asya Ekonomileri, Küresel Ticaret ve Yatırım Uygulamaları, Avrupa Birliği İşletme Politikaları, Farklı Kültürlerle Ticaret Koşulları, İhracat-İthalat, Gümrük Mevzuatları, Dış Ticaret Finansmanı, Emlak Değerleme Mevzuatı gibi önemi giderek artan konularla ilgili dersler verilmekte ve buna paralel olarak ders programları sürekli olarak güncellenmektedir.

- Bölümümüzün mezunları dış ticaret firmaları, çokuluslu şirketler, banka ve sigorta şirketleri, perakende sektörü, reklam ajansları ve lojistik firmalarında orta ve üst düzey yönetici olarak iş yaşamına katılabilmektedir.

- Uluslararası Ticaret alanında teorik ve uygulamalı düzeyde ileri derecede bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek.

- Uluslararası Ticaret ve Ekonomi ile ilgili temel kavram, fikir ve verileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, eleştirel ve analitik bakış açısı ile yorumlayabilmek ve ekonomik olay ve gelişmelerle ilişkilendirerek değerlendirebilmek.

- Uluslararası Ticaret ile ilgili konularda düşünce, yorum ve değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

- Uluslararası Ticaret kavramı ile bağlantılı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının, nasıl işlediğini anlamak ve bu alandaki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilmek.

- Uluslararası Ticaret ile ortak çalışma içerisinde olan disiplinlere (örneğin; iktisat, hukuk, finans, uluslararası işletme vb) ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri kullanabilmek.

- Uluslararası Ticaret, Küreselleşme ve Finansman sistemleri ile ilgili İngilizce yayın ve araştırmaları izleyebilmek ve meslektaşları ile uluslararası alanda iletişim kurabilmek.

- Veri toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

- Yerel, bölgesel (örneğin Avrupa Birliği ve Orta Doğu) ve küresel gelişmeleri politik ekonomik açıdan tanımlayabilmek, takip edebilmek ve bu gelişmeler arasında ilişki kurabilmek.

- Uluslararası Ticaret alanında teorik ve uygulamalı düzeyde ileri derecede bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek.

- İkinci bir dili orta düzeyde kullanabilmek.