ADÜ Menü

Söke İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Tarihçe

Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü ilk defa 2012-2013 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış, izleyen yıllarda 2. öğretim programlarına da öğrenci almıştır.

Dünyamız, toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Hemen hemen tüm ülkelerde, yaşam standartlarının geliştirilerek daha eşitlikçi bir temelde paylaşımını öngören yeni bir toplumun tasarlanmasına yönelik süregen bir araştırma ve sorgulama süreci önemini giderek artırmaktadır.Bu çerçeveden bakıldığında uluslararası ticaret ve işletmecilik konularının bilimsel bir zeminde incelenmesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için daha çok önem kazanmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün amacı, uluslararası ekonomi ile ilgili kavramları öğreterek, ülkelerin uluslararası ticaret yapmasına yol açan nedenleri, dış ticaret teorileri kapsamında incelemek ve öğrencinin uluslararası ticaret teorisine ilişkin olarak analiz yapma yeteneğini geliştirmektir. Bu çerçevede mezunların, ülkenin ekonomik ve ticari potansiyelini analiz ederek  daha bilinçli istihdam alanları bulmasını sağlamak, iş hayatında mezunların daha sağlam adımlar atabilmelerini kolaylaştırmak ve geleceğin yönetici adaylarını yetiştirebilmek adına fırsat ve imkanların yaratılmasının önünü açmak.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nde verilen eğitim ve öğretim, mezunlarının formasyon itibariyle gerek özel sektörde, gerekse kamunun belilrli yerlerinde istihdam edilmelerini sağlayıcı niteliktedir. Bankalar, holdingler, aile şirketleri, büyük ve orta ölçekli yatırım firmaları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlar, mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir. Ayrıca bölümün kazandırdığı girişimcilik potansiyeli ile mezunların kendi işlerini kurabilmesi için de teşvik sağlanmaktadır.