ADÜ Menü

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü

Bölüm Hakkında

Maliye Bölümü
Maliye Bölümü, özel sektörün ve kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve öğrencileri karmaşık, rekabetçi iş ortamına hazırlamak amacıyla kurulmuştur. Bölümde 4 yıllık eğitim süresi boyunca, mali konularla ilgili, kamu sektörüne ve özel sektöre yönelik teorik ve uygulamalı dersler, matematik, istatistik, muhasebe, ekonomi ve hukuk alanına ilişkin derslerle birlikte gösterilmektedir. Bölüm öğretim elemanları, Türkiye'nin koşulları yanında Maliye alanında yaşanan küresel gelişmelerin gereklerine de uyum sağlama bilinci içinde, teorik ve pratik bilgilerin bütünleştiği bir öğretimin gerçekleşmesi gayretindedirler. Maliye Bölümü, fakültemizin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Bölümde, mezuniyet sonrası kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikiminin oluşması amaçlanmaktadır. Bölümde yüksek lisans programı da yürütülmektedir. Lisans mezunlarına “Lisans Diploması”, yüksek lisans mezunlarına ise Yüksek Lisans Diploması” verilir. Aldıkları ünvanlar, mezunların çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir. Maliye müfettişi, hesap uzmanlığı, kaymakamlık, vergi hakimliği, bankacılık ve banka müfettişliği gibi görevlerde çalışmak isteyen öğrenciler için, maliye bilgisine sahip olmak bir tercih nedenidir. Bölümden mezun olanlar, özellikle Maliye ve İçişleri Bakanlıklarında, Hazine Müsteşarlığında, Devlet Planlama Teşkilatında, değişik kamu ve özel banka ve kurumlarda görev alırlar.