ADÜ Menü

Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı Projesine Eğitmen Katkısı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı 2019/1 Çağrısı kapsamında desteklenen 119B696 proje numaralı ‘’Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar – Bifema’’

20 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı 2019/1 Çağrısı kapsamında desteklenen 119B696 proje numaralı ‘’Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar – Bifema’’ adlı projede hocalarımız Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. İsmail Böğrekci, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Demircioğlu, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Öğr. Üyesi Dr. Adem Özçelik, Dr. H. Saygın Sucuoğlu ve doktora öğrencisi Neslihan Demir eğitmen olarak yer aldılar.