ADÜ Menü

Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği

Akademik Personel

Doç. Dr.
Mustafa ASKER
Enerji Anabilim Dalı Başkanı
İlgi Alanları
Sayısal Isı Transferi
Enerji Depolama Sistemleri
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi
Sinan GÜÇLÜER

İlgi Alanları
Enerji Sistemleri
Enerji Verimliliği
Isı Trasfer Sistemleri
Prof. Dr.
Pınar DEMİRCİOĞLU
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Başkanı
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
İlgi Alanları
Malzeme Bilimi
Nanoteknoloji
İleri Ölçme Teknikleri
Mekatronik
Prof. Dr.
İsmail BÖĞREKCİ
Mühendislik Fakültesi Dekanı
 
İlgi Alanları
Mekatronik
Robotik
Sensör Dizaynı
Görüntü İşleme
Araş. Gör. Dr.
Fatih AKKOYUN

İlgi Alanları
Mekatronik
Sensör Dizaynı
Makine Görüş Sistemleri
 
Araş. Gör. Dr.
Hilmi Saygın SUCUOĞLU

İlgi Alanları
Bilgiyar Destekli Tasarım
Robotik
Mekatronik
Görüntü İşleme
Araş. Gör.
Salih VARDİN

İlgi Alanları
Mekatronik
Ölçme Teknikleri
Bilgisayar Destekli Tasarım
İçten Yanmalı Motorlar
Dr. Öğr. Üyesi
Turgay ERAY
Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanı
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
İlgi Alanları
Titreşim Analizleri
Sonlu Elemanlar Analizi
Makine Dinamiği
Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa TİMUR

İlgi Alanları
Malzeme Davranışları
Makine Dinamiği
Kırılma Mekaniği
 
Dr. Öğr. Üyesi
Adem ÖZÇELİK
Mekanik Anabilim Dalı Başkanı
İlgi Alanları
Nanoteknoloji
NEMs - MEMs
Mikroakışkan Sistemleri
Yumuşak Robotlar
Prof. Dr.
Yunus ÇERÇİ
Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı

İlgi Alanları
Bilgisayar Destekli Analiz
Jeotermal Enerji Sistemleri
Güneş Enerjisi Sistemleri
Araş. Gör. Dr.
Orçun EKİN

İlgi Alanları
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
Gaz Elektrokimyası
Üretim Teknikleri