ADÜ Menü

Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği

Lisans

Makine Mühendsiliği Programı

Makina Mühendisliği'nde lisans derecesi ile sonuçlanan lisans müfredatı dört yılda (sekiz yarıyıla) yayılmıştır. Müfredattaki bazı dersler, öğrencilerin ders yükünü dağıtabilmeleri, programa yetişebilmeleri ve ayrıca programı ilgilendikleri ek derslerle güçlendirebilmeleri için yaz okullarında da verilmektedir. Müfredatın dördüncü yılındaki teknik seçmeliler, öğrencilere ilgilendikleri alanda uzmanlaşma fırsatı vermektedir. Makina Mühendisliği'nin bütün lisans öğrencileri, lisans öğrenimleri boyunca iki kez, yazları, en az dört haftalarını uygulama tecrübesi edinmek için sanayide geçirmek zorundadır.

 

Programın Eğitim Amaçları

ADÜ Makina Mühendisliği lisans programı mezunları, mesleki konularda önderlik ve öncülük yeteneklerine sahip, yaratıcı ve girişimci bireyler olarak, yeni teknoloji ve/veya ürün geliştirme alanlarında tercih edilirler, sağlam mühendislik temeli, yaşam boyu öğrenme alışkanlıkları, ileri teknolojiye hakimiyetleri ve araştırma yetenekleri ile mühendislik problemlerini tanımlayıp çözmekte bilimsel yaklaşım kullanırlar, çalışmalarında, sosyal, çevre, ekonomik ve etik boyutlarını da gözönüne alarak rasyonel çözümler ararlar.

 

Programın Kazanımları

 ADÜ Makina Mühendisliği Bölümü lisans programı, öğrencilerinin mezun olduklarında aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmelerini amaçlamaktadır:

 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilmesi 
 • Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisine sahip olması 
 • Konusu ile ilgili yayınları ve teknolojiyi izleme becerisine sahip olması 
 • Kendini mesleki açıdan yenileme gereksinimi duyması 
 • Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmesi  
 • Takım çalışması (disiplin içi, disiplinlerarası, çok disiplinli) yürütebilmesi 
 • Özgün çözüm üretebilmesi 
 • Mühendislik sorunlarına ve gereksinimlere bilimsel sistematikle yaklaşması ve çözüm üretmesi
 • Yeniliklere açık olması 
 • Deney yapma yetenekleri olması 
 • Mühendislik tasarımı yapabilmesi 
 • Mühendislik etiğinin varlığından haberdar olması, temel öğeleri bilmesi ve benimsemesi 
 • Mesleki etkinliklerde toplumsal, çevresel ve ekonomik etkilerin farkında olması 
 • Mesleki konularda öncülük ve önderlik niteliklerine sahip olması 

 

Öğretim Programını görmek için tıklayınız

AKTS Bilgi Paketi ve ders içeriklerini görmek için tıklayınız