ADÜ Menü

Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği

Hakkımızda

Tarihçe

Makine Mühendisliği Bölümü 2008 yılında kurulmuş olup Lisans programı ve tezli ve tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans programları ve Doktora eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Misyonumuz

Danışmanlık, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerimizle Makine Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimizi profesyonel hayatlarına etkili şekilde hazırlamak en önde gelen misyonumuzdur. Genç ve dinamik, potansiyel sahibi beyinleri dersliklerimizi, laboratuvarlarımızı ve proje bazlı öğretim yöntemlerimizle tam anlamıyla gelecek zamanın profesyonelleri olarak şekillendirmeyi bölümümüz misyon edinmiştir. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimize sunulan ileri görüşlü ve yenilikçi öğretim programımızla makine mühendisliğinin temel prensipleri aktarılmaktadır.
Öğrencilerimizi dünya çapında farklı alanlarda faaliyet gösterecekleri ve başarılı olacakları kariyerlerine hazırlamak ve yaratıcı, kritik düşünme yeteneklerinin önemine araştırma ve dizayn tecrübeleri aracılığıyla dikkat çekmek misyonlarımız arasında yerini almıştır.
Uzmanlık alanlarında makine mühendisliğinin temellerini uygulayabilen yüksek lisans derecesinde öğrenci yetiştirmek ve dünya çapında yenilikçi ve yaratıcı araştırmalar yoluyla yeni bilgiye ulaşan ve bilgiyi yayın ve diğer yollarla paylaşan doktora seviyesi öğrenciler yetiştirmek de yine bölümümüzün misyon olarak gördüğü konulardandır.

Vizyonumuz

Makine Mühendisliği Bölümü olarak vizyonunmuz, mezunlarının hem endüstride hem de akademik birimlerde ilgi alanlarına göre profesyonel hayatlarına geçiş yaptığı bir bölüm olarak bölgesel ve ulusal tanınmışlık seviyesine ulaşmaktır.
Türkiye’de bulunan diğer bölümler arasında ileri eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetleriyle dünya çapında standartlara ulaşan bir bölüm olmak ve bölümümüzün yetiştirdiği ve yol gösterdiği mesleğine derhal katkı sağlayabilen yenilikçi ve ileri seviye araştırmalarda başarı gösteren mühendislerle değerini vurgulayan bir bölüm olmak vizyon anlayışımızı açıklamaktadır.

Hedefimiz

Makine Mühendisliği disiplininde temel bilgileri ve yaratıcı, yenilikçi ve uygulamalı araştırma tekniklerini kullanarak insanlığa faydalı olacak bilgi seviyesine katkı sağlamak genel amacımızdır. Ayrıca bu yollarla ulusal bilim ve teknoloji seviyemizi ilerletmek bölümümüzün ana motivasyonudur.

Fakülte ve bölümümüzün profesyonel potansiyelini geliştirmenin yanında mezunlarımızın kariyerlerinin sanat, bilim ve mühendislik sorumlulukları alanlarında gelişim göstermelerine bölümümüz faaliyetleriyle yol açmak en öncelikli hedeflerimiz arasında ilk sıradadır. Bölüm ve fakülte mensuplarının gelişimi açısından bölümümüzün ve üniversitemizin sınırlarını aşan bilirkişilik ve mentörlük faaliyetlerini devam ettirmek ve özel sektörle iç içe çalışmalar yürütmek hedeflerimiz arasındadır ve aktif olarak üniversitemizin sınırlarını aşan katkılarımız mevcuttur. Çalışmalarımızın sonuçlarını endüstriyel faaliyetler yürütmek ve bu faaliyetleri geliştirmek için kullanmak, bölümümüz bünyesinde kazanılan tecrübeyi ve üretilen bilgiyi endüstriyle ve toplumla insanlığın faydasını ve etik değerleri gözeterek paylaşmak da hedeflerimiz arasında yerini almıştır.

Kalite Politikamız

Kalite politikamız makine mühendisliği alanında ileri düzeyde bilimsel araştırma eğitim-öğretim yayın yapmak danışmanlık hizmetleri vermek toplumsal hizmet alanlarında etkin verimli rekabetçi olmayı üstün performansa odaklanmayı uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş olmak yürürlükte bulunan yasalara ve yükseköğretim etik kurallarına bağlı kalarak araştırmacı girişimci ekip çalışmasına yatkın analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek bu amaçla eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek; şeffaf doğru ve güvenilir hizmet üretimini sağlayarak toplam kalite kültürünün yerleşmesini sağlamaktır.

İlk Gün Yeterlilikleri

Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz öncelikle mühendis bakış açısına erişmiş kişiler olmaktadır. Dersleri takip ederek ve laboratuvar çalışmalarına katılarak aldıkları teorik ve temel bilgileri pratiğe uygulayarak ya da daha ileri çalışmalar gerçekleştirerek, analitik düşünme becerisi ve sağlam matematik alt yapısıyla uzmanlaşacakları dallarda insanlığın bilgi havuzunu genişleteceklerdir. Ayrıca teknik resim ve bilgisayar destekli tasarım alanlarıyla iç içe olan tasarım ve iyileştirme faaliyetlerinde de yer alacaklardır. Sayısal ve mühendislik temeller dışında, farklı fakültelerden aldıkları seçmeli dersler yardımıyla hayata bakış açılarını genişleterek mezunlar daha girişken ve sosyal olabilmektelerdir.