ADÜ Menü

ADÜ Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği

HABERLER / DUYURULAR
Haz
13
FE312 - Hijyen ve Sanitasyon Final Sınavı FE312 - Hijyen ve Sanitasyon dersinin final sınavı ADÜZEM'de yaşanan teknik aksaklık nedeniyle 20 Haziran 2021 Pazar tarihinde 20:30-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. 
Haz
9
Lisans Bitirme Projesi Sunum Programı Google Meet üzerinden 21 Haziran 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Lisans Bitirme Projesi Sunum Programı'na aşağıdan ulaşabilirsiniz.  
Haz
9
20/21 Yaz Okulu Başvuru Süreci 2020-2021 yaz döneminde diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerin aşağıdaki adımları izlemeleri gerekmektedir:   1. Aşağıdaki linklerden erişebileceğiniz dilekçenin her üniversite için ayrı dilekçe olacak şekilde ıslak imzalı olarak doldurulması gerekmektedir.  Dilekçe (.PDF) için buraya tıklayınız. Dilekçe (.DOCX) için buraya tıklayınız.   2. Islak imzalı dilekçe taranarak* "PDF" formatında, alınmak istenen derslerin içeriğini ve kredisini gösterir belge ile birlikte ADÜ’deki sorumlu öğretim üyelerine, sırayla gönderilerek imzalatılmalıdır. * Tarayıcıya erişim olmaması durumunda mobil cihazlarda bulunan belge tarayıcı uygulamaların kullanılması önerilmektedir. (Örn. Microsoft Office Lens, CamScanner vb.)   3. Dilekçe tüm derslerin sorumlu öğretim üyelerine imzalatıldıktan sonra, tüm derslere ait ders içerikleri ve kredi gösterir belgeler ile birlikte, bölüm başkanlığı onayı için bölüm e-posta adresine (fe@adu.edu.tr) gönderilmelidir.   i Tüm yazışmaların kimlik doğrulama yapılabilmesi için ADÜ öğrenci e-posta adresleri ile yapılması gerekmektedir.   i Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esasları için buraya tıklayınız.   i Ders eşdeğerliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları’na göre belirlenmektedir:Eşdeğer sayılması istenen bir dersin yerel veya AKTS kredisinin, ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin yerel veya AKTS kredisinin 2/3’üne eşit olması gereklidir. Aynı zamanda, dersin haftalık ders planı ve amaçlanan kazanımlar baz alınarak, eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin en az 2/3’ünün, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.   i Yaz okulunda alınacak dersin Türkçe olması durumunda: Öğrencinin yaz okulu dersi alacağı üniversitede Gıda Mühendisliği bölümü bulunması durumunda, diğer ünversitedeki gıda mühendisliği bölümünün ÖSYM öğrenci yerleştirme sınavı taban puanının, ADÜ Gıda Mühendisliği bölümü taban puanından yüksek veya eşit olması gerekmektedir. Öğrencinin yaz okulu dersi alacağı üniversitede Gıda Mühendisliği bölümü bulunmaması durumunda, Diğer üniversitede mühendislik fakültesinde açılan dersler için, dersi açan bölümün ÖSYM öğrenci yerleştirme sınavı taban puanının, ADÜ Gıda Mühendisliği bölümü taban puanından yüksek veya eşit olması gerekmektedir. Diğer üniversitede mühendislik fakültesi haricindeki birimlerde açılan dersler için, dersi açan birimin ÖSYM öğrenci yerleştirme sınavı taban puanının, ADÜ'deki eşdeğer bölümün taban puanından yüksek veya eşit olması gerekmektedir. Taban puan karşılaştırmasında, mevcut eğitim-öğretim yılındaki öğrenci yerleştirmesine esas güncel ÖSYM taban puanları esas alınacaktır.  ÖSYM 2020 Taban Puanları için buraya tıklayınız. 
Eki
28
TÜBİTAK STAR Programı Lisans öğrencilerinin burs karşılığı TÜBİTAK destekli araştırma projelerinde yer alabileceği Stajyer Araştırmacı Programına (STAR) ilişkin ayrıntılı bilgiye https://star.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.