ADÜ Menü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi

4. Sınıf Seçmeli Dersleriyle İlgili ÖNEMLİ Duyuru

Değerli öğrenciler,
 
Bildiğiniz gibi her yarıyıl için bölümümüzde belli sayıda 4. sınıf bölüm içi seçmeli ders (BS) açılmaktadır. Bölümümüz ders kontenjanlarını belirlerken açılan tüm seçmeli dersler arasında dengeli bir dağılım olmasını gözetmektedir. Mezuniyet durumu veya başka geçerli nedenlerle kayıt olmanız gereken seçmeli derse/derslere kayıt olamamanız durumunda, öncelikle danışmanınız ile iletişime geçip durumu kendisine açıklamalı ve onun yönlendirmesi durumunda bölüm başkanlığına başvurmalısınız. 
 
Ayrıca aşağıda yazılı şartlar yerine getirildiği takdirde, fakültemizdeki diğer bölümlerden bölüm dışı seçmeli (BDS) ders alıp bölümümüzdeki uygun bir 4. sınıf bölüm içi seçmeli (BS) ders yerine eşdeğer olarak saydırabilirsiniz. 
  • Öncelikle alacak olduğunuz dersin, ilgili bölüm tarafından bölüm dışından öğrenciler tarafından alınabilir hale getirilmiş olması gerekmektedir. Eğer ilgili dersi Obis'ten kaydınıza ekleyebiliyorsanız, bu işlem zaten yapılmış demektir. Siz yine de ders kayıt ekranındaki olası uyarı metinlerini dikkatlice okuyun. 
  • Sonrasında mutlaka bölümümüze dilekçe ile başvurarak, bölüm dışından alacağınız hangi dersi bölümümüzdeki hangi dersin yerine saydırmak istediğinizi açık bir şekilde belirtmelisiniz (örnek dilekçe için tıklayınız). Dilekçenizi Bölüm Eğitim Komisyonunda görevli öğretim elemanlarımız Doç. Dr. Yılmaz Kalkan'a (yilmaz.kalkan@adu.edu.tr) veya Araş. Gör. Dr. Adem Ükte'ye (aukte@adu.edu.tr) elden veya e-posta yoluyla teslim edebilirsiniz. 
  • Başvurunuz bölümümüz Eğitim Komisyonu ve Bölüm Kurulunda değerlendirildikten sonra aşağıdaki kıstaslar gözetilerek kabul veya red edilecektir.
  • Almak istediğiniz dersin AKTS veya yerel kredisi ve içeriği, yerine saydırmak istediğiniz bölüm içi seçmeli ders ile en az 2/3 oranında uyumlu olmalıdır.  
  • Bu yöntem ile en fazla 3 adet 4. sınıf bölüm seçmeli dersine eşdeğerlik yapılabilmektedir. Başka bir deyişle, en az 5 adet 4. sınıf bölüm seçmeli dersi doğrudan bölümümüzün ilgili havuzundaki derslerden seçilmelidir. 
  • Öğrenciler ilgili BDS dersi/dersleri tamamlayıp başarılı olduktan sonra, nihai eşdeğerlik işlemi için dilekçe ile bölüm başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • Başvurusunun kabul edilmesi durumunda, ilgili BDS derslerine ait AKTS miktarı öğrencinin BDS havuzundan alması gereken en az AKTS miktarı hesabından düşüleceği için, öğrencinin BDS havuzundaki toplam AKTS miktarının yeterli olmaması durumunda bu havuzdan yeni derse/derslere kaydolması gerekebilir.