ADÜ Menü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi

Yönetim

         

Bölüm Komisyonları

Burs-Mezuniyet-Sosyal Faaliyet Komisyonu

Doç. Dr. Coşkun DENİZ

BÖLÜM KOMİSYONLARI

Arş. Gör. Dr. İsmail YARİÇİ

Arş. Gör. Ahmet Hulusi GÜLSEREN

Eğitim-Değişim Programları Komisyonu

Doç. Dr. Yılmaz KALKAN

Arş. Gör. Dr. Adem ÜKTE

Staj-Intörn Komisyonu

Dr. Öğr. Üy. Atilla DÖNÜK

Dr. Öğr. Üy. Münevver Mine ÖZYETKİN

Arş. Gör. Önem YILDIZ

Arş. Gör. Dr. İsmail YARİÇİ

Arş. Gör. Ahmet Hulusi GÜLSEREN

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Olcay ÜZENGİ AKTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz YILMAZ

Arş. Gör. Dr. İsmail YARİÇİ

Strateji-Altyapı Komisyonu

Prof. Dr. Olcay ÜZENGİ AKTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz YILMAZ

Arş. Gör. Dr. İsmail YARİÇİ

Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Olcay ÜZENGİ AKTÜRK

Dr. Öğr. Üy. Münevver Mine ÖZYETKİN

Web Sorumluları

Arş. Gör. Dr. Adem ÜKTE

Arş. Gör. Ahmet Hulusi GÜLSEREN