ADÜ Menü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi

Yönetim

         

 

 

 

 

Bölüm Komisyonları

Burs-Mezuniyet-Sosyal Faaliyet Komisyonu

Doç. Dr. Coşkun DENİZ

BÖLÜM KOMİSYONLARI

Arş. Gör. Önem YILDIZ

Arş. Gör. İsmail YARİÇİ

Eğitim-Değişim Programları Komisyonu

Doç. Dr. Yılmaz KALKAN

Arş. Gör. Dr. Adem ÜKTE

Staj-Intörn Komisyonu

Doç. Dr. Coşkun DENİZ

Dr. Öğr. Üy. Atilla DÖNÜK

Dr. Öğr. Üy. Münevver Mine ÖZYETKİN

Arş.Gör. Önem YILDIZ

Arş.Gör. İsmail YARİÇİ

Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz YILMAZ

Arş. Gör. İsmail YARİÇİ

Strateji-Altyapı Komisyonu

Doç. Dr. Coşkun DENİZ

Arş. Gör. Dr. Adem ÜKTE

Yayın Komisyonu

Dr. Öğr. Üy. Münevver Mine ÖZYETKİN

Web Sorumlusu

Arş. Gör. Dr. Adem ÜKTE