ADÜ Menü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi

Genel Bilgiler

Tarihçe

Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde lisans eğitimine başlamıştır. Bölümümüz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Yüksek Lisans programımız ilk defa öğrenci kabul etmiştir. Bölümümüz Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin her alanında toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler üretecek ve bilimsel araştırmalar yapacak, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri teknik ve beşeri açıdan çok yönlü problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilecek ve uluslararası ölçekte başarılı mühendisler yetiştirmek amacını taşıyan bir eğitim ve araştırma kurumudur.

Misyonumuz

Bölümümüzün temel misyonu çok nitelikli olan öğrencilerini elektrik mühendisliğinin bütün dallarında olabildiğince donanımlı şekilde yetiştirmektir. Bu kapsamda mesleğini dünyanın her yerinde çağdaş düzeyde ve evrensel toplum sorumluluğu bilinci ile yapabilecek birikime sahip, önderlik nitelikleri ile donatılmış, etik kuralları, standartları ve gerçekçi kısıtları dikkate alarak insanlık ve ülke yararına projeler tasarlayıp gerçekleştirebilen, yazılı ve sözlü ifade yeteneğine, sorgulama ve muhakeme yeteneklerine sahip, girişimci, araştırmacı, yenilikçi ve özgün düşünebilen Elektrik-Elektronik mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz

 • Yaratıcı düşünce, yenilikçi yaklaşım ve girişimleri özendiren, bilimsel çalışmalarda akılcı çözümler üretebilen bir bölüm olabilmek,
 • Fırsat eşitliği ve kamu yararı gözeterek eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmek,
 • Toplum bilincine sahip, paylaşımcı, ülke ve insanlık menfaatlerini düşünen, savunabilen öğrenciler yetiştirebilmek,

Amaçlar ve Hedefler

Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

 • Sayısal ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
 • Planlama ve tasarım konusunda kabiliyetli,
 • Özgün düşünme yeteneği ile icat etme tutkusuna sahip,
 • Disiplinli bir şekilde çalışabilen,
 • İleriyi görebilen ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip,
 • Yaptığı işlerle ilgili gerekli gördüğü takdirde risk alabilen ve sorumluluğunu üstlenebilen,
 • Çalışma arkadaşları ile iyi ilişkiler kurabilen,
 • Yöneticilik özelliğine sahip,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki meslektaşlarıyla etkin bir şekilde iletişim kurabilen,

mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İlk Gün Yeterlilikleri

Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları,

 • Savunma sanayinde,
 • Kontrol, kumanda ve otomasyon alanında,
 • Elektrik tesislerinde,
 • Enerji üretim, iletim ve dağıtım firmalarında,
 • Araştırma ve Geliştirme birimlerinde,
 • Telekomünikasyon alanında,
 • Yazılım sektöründe,
 • Elektronik ve bilişim teknolojilerinin üretildiği, bakımının yapıldığı ve pazarlandığı yurtiçi ve yurtdışı özel sektör ve kamu kuruluşlarında,
 • Üniversitelerde akademisyen olarak,

çalışma imkanına sahiptirler.