ADÜ Menü

Aydın İktisat Fakültesi
Maliye Bölümü

Bölüm Hakkında

 

 

Öğrencilerimiz öğrenim süresi boyunca maliye konularında yoğunlaşmalarının yanı sıra iktisat ve işletme derslerini de kapsamlı ve yoğun bir biçimde almaktadırlar. Programımızın temel hedefi öğrencilerimizin kendilerine güvenlerini artıracak özgürlükçü, demokratik ve bilimsel bir ortamda eğitim almalarını sağlamak suretiyle; ekonomik ve mali olayları her yönüyle değerlendirebilmelerini sağlamak ve mezun olduklarında karşılaşacakları rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır.
 

Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır ve maliye programını bitirenlere lisans diploması verilmektedir. Mezunlarımız yüksek lisans ve doktora programlarımızda eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilir ve üniversitelerimizde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilebilirler.
 

Kamu sektöründe çalışmak isteyen mezunlarımız, ön sınavlardan geçerek Maliye Bakanlığı’nda maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi denetmeni gibi unvanlar altında görev alabilmektedirler. Mezunlarımız İçişleri Bakanlığı’nda kaymakamlık, Adalet Bakanlığı bünyesinde idari yargı hakimliği, Gümrük Müsteşarlığı’nda müfettişlik, kontrolörlük ve uzmanlık, Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman yardımcısı ve uzman hukukçu yardımcısı, Bağımsız düzenleyici kurumlar ile kamu ve özel kuruluşların tüm teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, uzmanlık, yeminli murakıplık ve mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler.
 

Özel sektörde ise şirketlerin muhasebe, finans, pazarlama, dış ticaret ve insan kaynakları gibi departmanlarında işe başlayıp kariyerlerinde ilerleyebilirler. Serbest olarak çeşitli meslek sınavlarının sonucunda, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, gümrük müşaviri gibi unvanlar altında çalışabilirler. Çeşitli bankaların değişik departmanlarında görev alabilirler.

Özetle mezunlarımız tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde geniş bir yelpazede iş bulup, kariyer yapma imkanına sahiptirler.