ADÜ Menü

Aydın İktisat Fakültesi
Ekonometri Bölümü

Kongre ve Konferanslar

EUREFE' 16

EUREFE KONFERANSLARI

EUREFE’16 (European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics) Uluslararası Konferansı 14-16 Temmuz 2016 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi tarafından Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir. EUREFE Uluslararası Konferans serisinin 2016 yılı ana teması “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İşsizlik Problemi: Etkiler ve Politika Önerileri” olarak belirlenmiştir.

Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri 1963 yılında resmi olarak başlamış ve devam etmektedir. Ancak bu alanda düzenlenmekte olan akademik etkinlikler sınırlı kalmakta ve konferansımız bu açığı kapatmak amacıyla organize edilmektedir.

MAKALE ÇAĞRISI

Ülke ekonomileri için bilgiye ve inovasyona dayalı küresel ekonomik süreçte yeni zenginlikler yaratma potansiyeli olan istihdam alanlarının geliştirilmesi stratejik önem arz etmektedir. 2008’de yaşanan küresel ekonomik kriz Türkiye ve Avrupa'daki işgücü piyasasını derinden etkilemiştir. Pazarda rekabet eden şirketlerin, politika belirleyicisi kurumların ve hükümetlerin yeni istihdam alanları keşfedilmesine dönük mekanizmaları, stratejileri ve programları araştırmaya ve uygulamaya yöneldikleri görülmektedir. Bu yeni dönemde, İşsizlik probleminin geniş ölçekte tartışılması ve buna ilişkin politika önerilerinin geliştirilmesi üniversitelerin öncelikli görevleri arasında yer almaktadır.

BİLDİRİLERİN AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ve YAZARLARA KATKILARI

1) Konferansımız, bir konferansın uluslararası konferans sayılabilmesi için gerekli olan "bilim kurulunda en az 5 yabancı bilim insanı bulunması koşulu"nu  fazlasıyla sağlamaktadır. Sunulacak ve basılacak bildiriler yeni Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamında yer almaktadır. "
2) Ayrıca konferansa gönderilen tam metin bildiriler, kongre bilim komitesince incelendikten sonra, konferans tam metin (proceeding) e -kitabında basılacaktır. Bu yönüyle katılımcılara Akademik Teşvikte yüksek puan kazandırılacaktır. kazanacaktır.
3) Konferansa gönderilen tam metin bildiriler arasından "Ekonomi, Maliye, İşletme, Avrupa Birliği İlişkileri ve Ekonometri" alanlarında en iyi 3 bildiri seçilerek, yazarlara başarı belge ve plaketleri verilecektir.  Katılımcılar bu ödülleri Akademik Teşvik kapsamında beyan edebileceklerdir.
4) Hakem sürecinden geçerek seçilen metinlerin, sitemizde duyurulan dergilerde yayımlanması ve belirtilen diğer dergilerde de öncelikli olarak değerlendirilmeleri sağlanacaktır:

GEZİ PROGRAMI

II. Gün: Meryem Ana Yerleşkesi ve Efes Antik Kenti’nin gezilmesi - Şirince
III. Gün: Miletos Antik Kenti ve Milet Müzesi - Didim, Apollon Tapınağı ve Kilise Camii

KONU BAŞLIKLARI

Aydın İktisat Fakültesi olarak, sizleri Türkiye ve Avrupa’da farklı açılardan işsizlik problemini ele alan, özellikle işsizlik problemine ilişkin politika önerileri sunan yayınlanmamış çalışmalarınızı sunmaya davet ediyoruz. Kavramsal temele dayanan iyi planlanmış teorik, metodolojik ve ampirik araştırmalar ile politika önerileri sunan makaleler kabul edilecektir. Makaleler farklı ülke veya ülke karşılaştırmaları, yerel ekonomi ve sektörleri ele alacak şekilde yazılmış olabilir. Katılımcılar konferansta, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de işsizlik problemini çözümlemeye yönelik olası önerileri tartışma ve bilgilerini paylaşma fırsatı bulacaklardır. Dünya çapındaki üniversite ve kuruluşlarda çalışan akademisyen, karar alıcı ve politika yapıcıların bir araya gelmesine olanak sağlayacak olan konferansta, önerilen politikaların nasıl uygulanması gerektiğine dair görüşler katılımcılar tarafından tartışılabilecektir. Temel bildiri çağrısı özellikle aşağıdaki konuları içermekle birlikte, işsizlik üzerine yazılmış diğer makaleler ile de konferans başvurusunda bulunulabilir.

Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de İşsizlik Oranları: Güncel Politika Gelişmeleri
Sosyal Transfer Harcamalarının İşsizlik Üzerindeki Etkisi
Genç, Kadın ve Dezavantajlı Grupların İşsizliğine Yönelik Olası Politika Önerileri
Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki
İşsizliğin Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Etkileri
Eğitim Sisteminin Niteliği ve Genç İşsizliği
Vergiler ve İşsizlik Arasındaki İlişki
Aktif İşgücü Piyasası Politikaları ve Politikaların İş Yaratma Fırsatları Üzerindeki Etkileri
Erkek ve Kadın Çalışanlar Arasındaki Ücret Farkı
Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımı

EUREFE'16 Web Adresi : http://eurefe.org/tr/