ADÜ Menü

Aydın İktisat Fakültesi
Ekonometri Bölümü

Hoşgeldiniz

Misyonumuz

Ekonometri Bölümü`nün misyonu; öğrencilerimize günümüz dünya ve Türk ekonomisini tanımalarını ve anlamalarını sağlayacak bir ekonometri eğitimi vermek, ekonomik araştırmalara çözüm sunacak metotları öğretmek ve analitik düşünebilme yetkinliği kazandırmaktır.  Bölümümüz istatistik, matematik ve ekonomi ağırlıklı öğretim programıyla ekonometri alanında disiplinler arası bir eğitim vermeyi hedeflemektedir.
Özellikle son yıllarda Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik dönüşüm göz önüne alındığında, firmaların ve tüketicilerin ekonomik problemlerini analitik olarak iyi analiz edebilen ve iktisadi öngörülerde bulunabilen bireylere gereksinim artmaktadır. Bu bağlamda ekonometri bölümünün amacı, öğrencilere yerel ve küresel ekonomik sorunların çözümüne yönelik analitik yöntemleri öğretmek, onları ulusal sınırları aşan çözümleri sunacak yetkinliğe eriştirmektir.
Ekonometri programı, alana ilişkin öğrencilerimizin gelecek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları teorik ve pratik bilgileri sunmanın yanısıra, ekonomi, istatistik, matematik, hukuk gibi farklı alanlara yönelik bilgiler de vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde ERASMUS değişim programından yararlanma imkanına sahiptir.
Ekonometri Bölümü mezunları TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir. Ayrıca ekonometri bölümü, akademik kariyer düşünen öğrencilerimiz için yüksek lisans ve doktora programlarına akademik altyapı oluşturacak düzeyde teorik ve uygulama eğitimini vermektedir.

 

Yrd. Doç. Dr. Öznur Özdamar
Ekonometri Bölümü Bölüm Başkanı