ADÜ Menü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü

Kitap

 

Ahmet Toksoy, Ortaçağda Oltu ve Çevresi, Kübak, 2015.

Aysun Sarıbey Haykıran ve Mehmet Başaran, 19. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın Merkez Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın 2019.

Bülent Çelik ve Tanju Demir, Osmanlı Devleti’nde Bir İdari-Mali Yeniden Yapılanma Uygulaması Örneği Aydın Muhassıllığı (XVII. ve XVIII. Yüzyıllar), Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın 2010.

Günver Güneş ve Alper Tunga Göçmen, M. Ali Asrav’ın Anılarında Yakın Tarihte Söke ve Sökeliler, Yeni Söke Gazetesi Kültür Yayınları, 2015.

Günver Güneş ve Bahri Okumuş, İzmir Spor Tarihi, İzmir Spor Tarihinden Sayfalar, Oyunlar, Spor Kulüpleri ve Sporcular, Ütopya Yayınevi, 2019.

Günver Güneş ve Mehmet Başaran, Milli Mücadele’de Aydın Sancağı ve Yörük Ali Efe, Tuna Matbaacılık, 2007.

Günver Güneş ve Mehmet Emin Elmacı, Tek Parti Döneminde Aydın’da Cumhuriyet Bayramı, Zeus Yayınevi, 2013.

Günver Güneş ve Müslime Güneş, II. Dünya Savaşı Yıllarında Batı Anadolu Kent ve Taşrasında Sosyo-Ekonomik Yaşam (İzmir-Aydın-Denizli-Bodrum-Kuşadası), Kriter Yayınevi, İstanbul 2021.

Günver Güneş, Atatürk ve Aydın, Aydın Ticaret Odası Yayını, 2006.

Günver Güneş, Aydın Halkevi ve Cumhuriyetin Onuncu Yılı Anısına Hazırlanan Aydın Halkevi Broşürü, Efeler Belediyesi Kültür Yayını, Aydın 2021.

Günver Güneş, Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın, Efeler Belediyesi Kültür Yayını, Aydın 2021.

Günver Güneş, Çanakkale/Aydın - Aydın/Çanakkale, Büyük Vatan Savunmasında Çanakkale Savaşlarında Şehit Olan Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, Aydın 2016.

Günver Güneş, II Meşrutiyet Döneminde İzmir’de Tiyatro Yaşamı ve Heveskaran Cemiyeti Reisi Sami Bey’in Hatıraları, Afrodisias Kültür Sanat Yayınları, 2011.

Günver Güneş, Kurtuluş Savaşı ve Çine, Çine Belediyesi Kültür Yayını, 2009.

Günver Güneş, Milli Mücadele Tarihi İçinde Nazilli Kongreleri’nin Yeri ve Önemi, Aydın İli ve İlçeleri Kültür ve Eğitim Derneği, 2007.

Günver Güneş, Milli Mücadele’de Germencik Cephesi ve Önderleri, Üç-er Ofset, 2007.

Günver Güneş, Milli Mücadele’de Kuşadası Cephesi ve Önderleri, Aydın İli ve İlçeleri Kültür ve Eğitim Derneği, 2007.

Günver Güneş, Milli Mücadele’de Menteşe Sancağı ve Yörük Ali, Pia Yayınları, 2013.

Günver Güneş, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Modern Sporların İzmir’e Girişi 1850, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir 2012.

Günver Güneş, Tarihsel Süreçte Aydın, Aydın Belediyesi Kültür Yayını, Aydın 2012.

Hüseyin Üreten, Hellenistik Dönemde Pergamon Kenti Tanrı ve Kültleri, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.

Hüseyin Üreten, Tralleis Augustus Neokratı, Hel Yayınları, 2016.

Kemal Ramazan Haykıran, Aydın'da Fetih ve Horasan Erenleri, Kriter Yayınları, İstanbul 2021.

Kemal Ramazan Haykıran, Aydınoğulları Tarihi Üzerine Yazılar, Kriter Yayınları, İstanbul 2019.

Kemal Ramazan Haykıran, Denizlerin Efendisi Gazi Umur Bey, Erdem Yayınları, İstanbul 2022

Kemal Ramazan Haykıran, Fatih’in İlk Hocası Molla Yegan Güzelhisar’dan Pay-ı Taht’a, Kriter Yayınları, İstanbul 2018.

Kemal Ramazan Haykıran, Moğollar ve Mevlana, Sentez Yayıncılık, 2015.

Kemal Ramazan Haykıran, Moğollar Zamanında Yakın Doğu İlhanlı Hâkimiyeti Altında İran Azerbaycan ve Türkiye’de Dini İlmi Fikri Edebi ve Mimari Hayat, Ötüken Neşriyat, İstanbu 2016.

Kemal Ramazan Haykıran, Sahillerin Efendisi Aydın Bey, Kriter Yayınları, İstanbul 2022.

Kemal Ramazan Haykıran, Suyu Aşan Kılıçlar, Osmanlı'nın Kuruluş ve Rumeli'nin Fethinde Rol Oynayan Devlet Adamları, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2022.

Marcus Tullius Cicero, Kardeşim Quintusa Mektuplar (I.1.1-I.1.46, çev. Hüseyin Üreten, Hel Yayınları, 2016.

Marcus Tullius Cicero, Kardeşim Quintusa Mektuplar (I.II - I.IV), çev. Hüseyin Üreten, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018.

Mehmet Başaran ve Aysun Sarıbey Haykıran, 19 Yüzyıl Osmanlı Belgelerinde Yenipazar, Öztunç Matbaa Ambalaj Reklam Makina San. Tic. Ltd. Şt., Ankara, 2015.

Mehmet Başaran ve Aysun Sarıbey Haykıran, 19. Yüzyıl Arşiv Belgelerinde İncirliova, Aydın Tuna Matbaacılık, Aydın 2018.

Mehmet Başaran ve Aysun Sarıbey Haykıran, 19. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın Merkez Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın 2019.

Mehmet Başaran ve Uğur Avcı, Sicill-i Ahvallerde Aydın Doğumlu Memurlar (1834-1890), Kriter Yayınevi, İstanbul 2022.

Mehmet Başaran, 19 Yüzyılda Karacasu Temettuat Defterleri ve Salnameler Kapsamında, İzmir Karacasu Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yayını, İzmir 2000.

Mehmet Başaran, Hz. Adem’den III.Selim’e Cedvel-i Tarih, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul 2016.

Mehmet Başaran, Milli Mücadele’de Çine Heyet’i, Emre Dijita, 2006.

Mehmet Başaran, Tanzimat Dönemi Nüfus Sayımlarında Karacasu Kazası, Kriter Yayınevi, İstanbul 2021.

Mehmet Başaran, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tire Merkez ve Köyler, Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2015.

Mehmet Başaran, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tire, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000.

Mehmet Başaran; Aysun Sarıbey Haykıran; Ali Özçelik, Atçalı Kel Mehmet Efe Batı Anadolu’da Eşkıyalık ve Zeybeklik, Kitap Yayınevi, İstanbul 2018

Metin Ekici ve Günver Güneş, Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü, Ödemiş Belediyesi Kültür Yayınları, 2013.

Muhittin Çeken, İsa’nın Yoksul Askerleri: Tapınak Şövalyeleri (Kuruluşu, Yükselişi, Kurumsal Yapısı ve Düşüşü), Timaş Yayınevi, İstanbul 2020

Musa Gümüş, Güç ve Diplomasi: Mısır Meselesi ve Sultan II. Abdülhamid, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2018.

Musa Gümüş, Osmanlı Modernleşmesinde Yabancılar: Leh ve Macar Mültecileri, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul 2019.

Tanju Demir ve Zehra Gençsoylu, Arşiv Belgelerine Göre XVII ve XVIII Yüzyıllarda Birgi ve Birgililer, Ege Ofset, İzmir 2013.

Tanju Demir, Denizlerdeki Osmanlı, Yakın Kitapevi, İzmir 2015.

Tanju Demir, Kadı Sicillerine Göre Denizli (1774-1812), Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür yayınları, Denizli 2017.

Tanju Demir, Türkiye’de Posta ve Telgraf ve Telefon Teşkilatının Tarihsel Gelişimi (1840 1920), PTT Genel Müdürlüğü, Ankara 2005.