ADÜ Menü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü

Misyon ve Vizyon

  • MİSYON

Bugünün şekillenmesinde birinci derecede rolü bulunan geçmişin, özellikle yakın geçmişin, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden yola çıkarak, tarih perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince nesnel bakabilen bireyler yetiştirmek; Aynı yöntem ve bakış açısı ile bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde dünya tarihi ve bu çerçevede Türk tarihinin değişik safhalarını ve Türklerin yaşadıkları değişik coğrafyalarda temas kurdukları toplumlarla etkileşim süreçlerini inceleyerek, insanlık ve ülke yararına olmak üzere, toplum hafızasının sağlıklı bir biçimde oluşmasına katkıda bulunmak; Bugünün anlaşılması ve geleceğe dönük politikalar oluşturulup kararlar alınmasında, tarihî tecrübenin bilincine varılmasının sağlayacağı etki ve katkı ile tarih alanındaki bilgi birikiminin önemini kavratmak; Söz konusu bulgu ve bilgileri toplumun hizmetine sunmak ve bu amaçla araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.

  • VİZYON

Geçmişin incelenmesi önemli ölçüde günün koşulları ve yöntemleri ile şekillendiğinden, yapılmakta olan bilimsel bilgi üretimini ve verilen eğitimi, çağdaş yöntem ve teknikler ile güncelleştirmek; Bu çerçevede, sorgulayıcı ve yenileşmeci bir anlayışla, ülke insanının bilgi birikimi ve kültürel donanımının yükselmesi ve Türkiye’nin bilim ve medeniyete ciddi katkılar sunan bir ülke konumuna gelmesi amacıyla çalışan bir bölüm olmak. Yurt içerisindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği için gerekli koşulları sağlayarak, ortak projeler yapmak Socrates, Erasmus gibi programlardan yararlanarak öğrencilerimizi yurt dışındaki üniversitelere eğitim ve öğretim için göndermek Her aşamadaki derslerde interaktif katılımı sağlamak Disiplinler arası araştırma grupları kurarak disiplinler arası çalışmaları özendirmek Yapılacak çalışmalarla, tarih biliminin toplum içerisindeki önemi ve güncelliğinin artırılması