ADÜ Menü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü

Yüksek Lisans Programı

Güz Yarıyılı
 
Zorunlu Dersler:
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
P
Toplam
ECTS Kredisi
TAR 501
Tarih Araştırmalarında Yöntem
3
0
3
9
TAR 5..
………*
3
0
3
7
TAR 5..
………*
3
0
3
7
TAR 5..
………*
3
0
3
7
 
TOPLAM
12
0
12
30
 
Güz Yarıyılı
Seçmeli Dersler*:
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
P
Toplam
ECTS Kredisi
TAR 503
Osmanlı Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar
3
0
3
7
TAR 505
XVII. ve XVIII. y.y Osmanlı Arşiv Belgeleri
3
0
3
7
TAR 507
Osmanlı İmparatorluğu
3
0
3
7
TAR509
Osmanlı Saray Teşkilatı
3
0
3
7
TAR511
Osmanlı İmparatorluğu’nda Üretim İlişkileri
3
0
3
7
TAR513
Türk İktisat Tarihi ve Kaynakları
3
0
3
7
TAR515
XV-XIX. Yüzyıllarda Avrupa Tarihi
3
0
3
7
TAR517
1970’lerden Günümüze Kadın Araştırmaları
3
0
3
7
TAR523
XIX. Yüzyıl Osmanlı Arşiv Belgeleri
3
0
3
7
TAR525
Genç Türkler ve İttihat Terakki Partisi
3
0
3
7
TAR527
I. Meşrutiyet Dönemi
3
0
3
7
TAR543
Cumhuriyet Dönemi Kurum ve Aile Tarihleri
3
0
3
7
TAR545
Batı Anadolu ve Yunan İşgali
3
0
3
7
TAR547
Kurtuluş Savaşı
3
0
3
7
TAR549
Sevr ve Lozan
3
0
3
7
TAR 555
Ermeni Sorunu
3
0
3
7
TAR 557
İlkçağ Anadolu Kültür Tarihi
3
0
3
7
TAR 559
İlkçağ Tarihinin Kaynakları
3
0
3
7
TAR 561
Eski Yunan ve Roma Tarihi
3
0
3
7
TAR 563
Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Kültürel Değişmeler
3
0
3
7
TAR 565
Cumhuriyet Dönemi Siyasal Partiler ve Kurumlar
3
0
3
7
TAR 700
Uzmanlık Alan Dersi
8
0
8
 


* Öğrenciler seçmeli derslerden en az 2’sini en çok 3’ünü seçebilirler (Öğrenciler tarafından alınan toplam seçmeli ders sayısı bir yılda en çok 5’tir).
 
 
Bahar Yarıyılı
 
Zorunlu Dersler:
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
P
Toplam
ECTS Kredisi
TAR 502
Tarih Üzerine Güncel Tartışmalar
3
0
3
16
TAR 5..
………*
3
0
3
7
TAR 5..
………*
3
0
3
7
 
TOPLAM
9
0
9
30
 
 
Bahar Yarıyılı
Seçmeli Dersler*:
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
P
Toplam
ECTS Kredisi
TAR504
Osmanlı İmparatorluğu’nda Ordu
3
0
3
7
TAR506
Osmanlı İlmiye Sınıfı
3
0
3
7
TAR508
Osmanlı Hukuk Sistemi
3
0
3
7
TAR510
Osmanlı İmparatorluğu’nda Denizcilik
3
0
3
7
TAR512
XVI-XX. Yüzyıllarda Türkiye Toplumsal Tarihi
3
0
3
7
TAR516
Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Kadın Hareketleri
3
0
3
7
TAR522
Tanzimat ve Islahat Reformları
3
0
3
7
TAR524
Batı Anadolu’da Yerel Basın Tarihi
3
0
3
7
TAR526
Milli İktisat Politikaları ve İzmir Örneği
3
0
3
7
TAR528
II. Meşrutiyet Dönemi
3
0
3
7
TAR542
Türkiye Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları İçin Kaynaklar
3
0
3
7
TAR544
Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş
3
0
3
7
TAR546
İzmir İktisat Kongresi
3
0
3
7
TAR548
Cumhuriyet Devrimleri
3
0
3
7
TAR550
Kemalizm
3
0
3
7
TAR 552
Şehir Tarihi Araştırmaları
3
0
3
7
TAR 554
Osmanlı İdare Tarihi
3
0
3
7
TAR 556
Türkiye’nin Dış Politikası
3
0
3
7
TAR 558
Helenistik Çağda Anadolu
3
0
3
7
TAR 560
Roma-Anadolu İlişkileri
3
0
3
7
TAR 562
Grek-Roma Din Tarihi
3
0
3
7
TAR 564
Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Ekonomik Değişmeler
3
0
3
7
TAR 700
Uzmanlık Alan Dersi
8
0
8
 


* Öğrenciler seçmeli derslerden en az 2’sini en çok 3’ünü seçebilirler (Öğrenciler tarafından alınan toplam seçmeli ders sayısı bir yılda en çok 5’tir).
NOT: Öğrenciler kredisi olmayan TAR 500 Seminer dersini almak zorundadır.