ADÜ Menü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Bölümü

Health Psychology Research Group

Staff

 • Prof. Dr. Hacer Harlak
 • Assoc. Prof. Dr. Mehmet Şakiroğlu
 • Assoc. Prof. Dr. Cennet Şafak Öztürk
 • Res. Asst. Dr. Fatma Ebru Köse
 • Res. Asst. Dr. Gün Pakyürek
 • Res. Asst. Dr. Pınar Elmas
 • Res. Asst. Dr. Tolga Köskün
 • Res. Asst. Dr. Gözde Sayın Karakaş
 • Res. Asst. Dr. Gamze Karadayı Kaynak
 • Res. Asst. Ece Sağel Çetiner
 • Res. Asst. Feyza Karslı

Health Psychology Research Articles

 • Abacigil, F., Harlak, H., Okyay, P., Kiraz, D. E., Gursoy Turan, S., Saruhan, G., ... ve Beşer, E. (2019). Validity and reliability of the Turkish version of the European Health Literacy Survey Questionnaire. Health promotion international, 34(4), 658-667.
 • Arslantaş, H., Adana, F., Harlak, H., ve Eskin, M. (2019, June). Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin İntihar Davranışına Yönelik Tutumları. In Yeni Symposium (Vol. 57, No. 2).
 • Ateş, F. E., Cangöz, B., Kızıl, E. T. Ö., Baskak, B., Baran, Z., ve Özgüven, H. D. (2017). Frontal activity during a verbal emotional working memory task in patients with Alzheimer's disease: A functional near-infrared spectroscopy study. Psychiatry Research: Neuroimaging, 261, 29-34.
 • Cankurtaran, Ş., ve Şakiroğlu, M. Üniversite öğrencilerinde duygusal zeka ile internet bağımlılığı ilişkisinde bilinçli farkındalığın aracı rolü. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (64), 49-67.
 • Eskin, M., AlBuhairan, F., Rezaeian, M., Abdel-Khalek, A. M., Harlak, H., El-Nayal, M., ... ve Hamdan, M. (2019). Suicidal thoughts, attempts and motives among university students in 12 Muslim-majority countries. Psychiatric quarterly, 90(1), 229-248.
 • Eskin, M., Kujan, O., Voracek, M., Shaheen, A., Carta, M. G., Sun, J. M., ... ve Mechri, A. (2016). Cross-national comparisons of attitudes towards suicide and suicidal persons in university students from 12 countries. Scandinavian journal of psychology, 57(6), 554-563.
 • Eskin, M., ve Köskün, T. (2019). İntiharda Bilişsel Davranışçı Terapiler. Turkiye Klinikleri Psychiatry-Special Topics, 12(2), 68-75.
 • Harlak, H. (2019). Klinik sosyal psikolojiye doğru. Klinik Psikoloji Dergisi, 3(2), 104-115.
 • Kaymaz, E., ve Şakiroğlu, M. (2020). Bilinçli farkındalık ve bilişsel esnekliğin problemli akıllı telefon kullanımı üzerindeki etkisi: öz-kontrolün aracı rolü. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(38).
 • Köskün, T., ve Eskin, M. (2019). Kayıplar ve Travma Sonrası Gelişim. Türkiye Klinikleri Psikoloji-Özel Konular, 4(1), 70-83.
 • Kuzucu, Y., Sarıot-Ertürk, Ö., Şimşek, Ö. F., ve Gökdaş, İ. (2020). Cognitive distortions and problematic internet use connection: examining the mediator roles of loneliness and social anxiety by partialling out the effects of social desirability. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 20(1).
 • Pakyürek, G., ve Şenyüz, L. (2019). Sigara kullanımı ve bilişsel yük farklılaşmasının ileriye dönük bellek performansına etkisinin incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(2), 221-238.
 • Pakyürek, G. Oksitosinin Nörobiyolojik Temelleri ve Davranışsal Doğurgularının İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 4(7), 81-90.
 • Şakiroğlu, M. (2019). The effect of self control and emotion regulation difficulties on the problematic smart phone use of young people. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(2), 301-308.
 • Taşpınar, A., ve Pakyürek, G. Sigara Kullananlarda Depresyon Düzeyinin Dikkat Performansına Etkisi. Bağımlılık Dergisi, 21(1), 34-43.

Ongoing Researches in Health Psychology

 • COVID-19 pandemic and psyhological effects 
 • Smoking use and its effects on attention and memory process
 • Suicide and suicide prevention
 • Attitudes on alternative and integrative medicine