ADÜ Menü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Bölümü

Yakın İlişkiler Araştırma Grubu

Yakın İlişkiler Araştırma Grubu Öğretim Üyeleri

 • Prof. Dr. Hacer Harlak
 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar Elmas
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge Sarıot Ertürk
 • Arş. Gör. Dr. Gamze Karadayı Kaynak
 • Arş. Gör. Dr. Ece Sağel Çetiner
 • Arş. Gör. Begüm Açık Yavuz

Yakın İlişkiler Alanında Yapılan Araştırmalar

 • Karadayı-Kaynak, G. (2020). Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Evliliği Sürdürme ve Benlik Kurgularının Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. 
 • Sahin-Acar, B., Bahtiyar-Saygan, B., Alsancak-Akbulut, C., ve Sagel-Cetiner, E. (2019). Reunion after a long day: Mother-child dyads’ unshared memory conversations. Cognitive Development, 52, 100822.
 • Salman-Engin, S., Sümer, N., Sağel, E., ve McHale, J. (2018). Coparenting in the Context of Mother–Father–Infant versus Mother–Grandmother–Infant Triangular Interactions in Turkey. Journal of Child and Family Studies, 27(10), 3085-3095.
 • Salman Engin, S., Sümer, N., Sağel Çetiner, E., ve Sakman, E. (2019). Anne ve babaların ortak ebeveynlik davranış ve algılarının romantik bağlanma ile ilişkisi (The relationship between romantic attachment and coparenting behaviors and perceptions). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 59(1), 717-741.

Yakın İlişkiler Alanında Devam Etmekte Olan Araştırmalar

 • Evli çifterin benlik kurguları ve evlilik uyumları
 • Koronavirüs salgını döneminde eşler arası ilişkiler
 • Çalışan annelerin ebeveynlik süreçleri
 • Ebeveynler arası şiddete tanıklığın etkileri