ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü

Önleme ve Müdahale Araştırma Grubu

Önleme ve Müdahale Araştırma Grubu Öğretim Üyeleri

  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şakiroğlu
  • Arş. Gör. Dr. Özge Sarıot Ertürk
  • Arş. Gör. Dr. Tolga Köskün
  • Arş. Gör. Dr. Gözde Sayın Karakaş
  • Arş. Gör. Dr. Gamze Karadayı Kaynak
  • Arş. Gör. Ece Sağel Çetiner

Önleme ve Müdahale Alanında Yapılan Araştırmalar

  • Sarıot Ertürk, Ö. (2019). Olumlu ebeveynlik programı: Okul öncesi çocuklarda problem davranışlara etkisi ve kendini düzenleme becerisinin aracı rolü. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
  • Sümer, N., Metin-Orta, İ., Alsancak-Akbulut, C., Salman-Engin, S., İlden-Koçkar, A., Şahin-Acar, B., ve Yaşar, B. (2019). Olumlu ebeveyn davranışlarını artırmaya yönelik videogeribildirimli müdahale programının anne duyarlığı üzerindeki etkisinin Türkiye’de incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi. (35)85, 100-118

Önleme ve Müdahale Alanında Devam Etmekte Olan Araştırmalar

  • Şizofreni spektrum grubunda psikososyal müdahalenin etkileri