ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Aday Öğrenci

 

Bölümümüz çağdaş dünya standartlarında endüstride ve araştırma-geliştirmede hizmet verebilecek kalitede eğitim almış kimyagerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimya bölümünde öğrencilerimize beş farklı anabilim dalında (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya) temel derslere ilaveten kimyanın güncel alanlarına hitap eden seçmeli dersler de verilerek alanında donanımlı ve güncel bilgilere sahip kimyagerlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kimya bilimi maddenin yapısı ve özelliklerinin aydınlatılması ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kimyagerler kimya endüstrisi kapsamında gıda, ilaç, tekstil, otomotiv, inşaat, boya, metal ve deterjan vb. gibi alanları kapsayan kamu ve özel sektör kuruluşlarında arge elemanı/yönetici veya hastanelerde kimyager olarak çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerin özellikle fen bilimleri enstitülerinde master ve doktora eğitimleri alarak akademik kariyer yapabilirler. Formasyon eğitimi alan kimya lisans mezunu öğrenciler ise “Kimya Öğretmeni” olarak devlet veya özel okullarda çalışabilirler.

Bölümümüzün başlıca araştırma konuları:

Nanobiyoteknoloji

Enzim teknolojisi

Bitki biyokimyası

Polimer kimyası

Moleküler baskılanmış polimerler

Elektrokimyasal sensör ve biyosensör hazırlanması

Organobor bileşikleri (Bor ve karbon bileşiklerinin sentezi)

Kataliz kimyası

Moleküler spektroskopik antioksidan kapasite/aktivite tayin yöntemleri

Spektrofotometrik, spektroflorimetrik ve kromatografik (HPLC) analiz yöntemleri

Oksim ve metal kompleksleri sentezi

Organik boyar madde sentezi

Organik kaplamalar

Organometalik kimya

Bu kapsamda ADÜ Kimya bölümü olarak sizleri bölümümüzde görmek, kimya bilgimizi ve sevgimizi sizlerle paylaşmak arzusu ve heyecanını taşımaktayız.