ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Araştırma Konuları


Bölümümüzde kuantum fiziği, genel çekim, istatistik fizik, kuantum enformasyon ve nanomalzemelerin tasarımı alanlarında analitik ve bilgisayar tabanlı hesaplamalara dayalı kuramsal araştırmalar yürütülmektedir. Deneysel araştırmalar ise katıhal lazerleri, opto-elektronik malzemeler, x-ışını kristalografisi, biyofizik, arkeo-fizik, süperiletkenlik ve ince film optiği alanlarında yürütülmektedir.

 

* Model Sistemlerin İstatistik Mekaniği, Faz Dönüşümleri, Kritik Olaylar, Manyetizma  (Prof. Dr. Cesur EKİZ)

* İki Boyutlu Malzemelerin Band Yapısının İncelenmesi, Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (Prof. Dr. Ethem AKTÜRK)

* İnce Film Optiği, Yarıiletkenler, Nano-Yapılar (Doç. Dr. Hüseyin DERİN)

* Zaman Asimetrik Kuantum Teorisi, Soğuk Sıcaklıklar Fiziği (Doç. Dr. Haydar UNCU)

* Fotonik Malzemeler, x-ışını Kristalografisi, iki boyutlu malzemeler (Doç. Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE)

* Kuantum Hall sistemleri, yüksek sıcaklık süperiletkenliği, düşük boyutlu sistemler (Doç. Dr. Gönül BİLGEÇ AKYÜZ)

* Atom Molekül Fiziği; EPR ve Manyetik Rezonans Uygulamaları (Dr. Öğretim Üyesi Nuray HORASAN)

* Spin Sistemleri, Faz Geçişleri, Kuantum Hesaplama, Kuantum Bilgi Teorisi, Kuantum Rastgele Yürüyüş, Dolaşıklık (Dr. Öğretim Üyesi Cenk AKYÜZ)

*Lüminesans malzemeler, katıhal lazerleri, opto-elektronik (Dr. Öğretim Üyesi Melis GÖKÇE)

* Biyomedikal sinyal analizi, biyokompleksite, elektrofizyoloji, biyoinformatik, sinir bilimi (Arş. Grv. Dr. Ş. Gökçe ÇALIŞKAN)

* Genel-çekim (gravite), skaler tensör teorisi, kurt (solucan) deliği (Arş. Grv. Dr. Onur GENÇ)

* Yoğun madde fiziği, nanofizik, düşük boyutlu sistemler (Arş. Grv. Dr. Yelda KADIOĞLU)