ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Bölüm Hakkında

İnsanın doğayı anlama çabasının temelini oluşturan fizik bilimi, kuramsal ve deneysel çalışmalar sonucunda fizik yasalarının ortaya konmasını ve bu yasaların atom altı parçacıklardan galaksilere kadar geniş bir ölçeğe uygulanmasını kapsar. Birçok farklı bilim dalı ile disiplinler arası çalışmaların yürütülebildiği fizik, teknolojik nano malzemelerin tasarımı, opto-elektronik malzemelerin üretimi, yarı iletken aygıt teknolojisi, biyolojik sistemlerin incelenmesi, medikal fizik gibi alanlara da katkı sağlamaktadır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizik Bölümü 3 profesör, 3 doçent, 3 dr. öğretim üyesi ve 4 dr. araştırma görevlisi ile lisans ve yüksek lisans, doktora eğitimlerinin yanı sıra uluslararası düzeyde araştırma çalışmalarıyla fizik bilimine katkıda bulunmaktadır.