ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Misyonumuz

 

Misyonumuz öğrencilerimizi günümüz gereksinimlerine uygun olarak Biyolojik Bilimler alanında bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş, bilimsel ve çözüm üreten Biyolog'lar olarak yetiştirmektir. Buradan mezun olan öğrencilerimizin rekabet güçleri yüksek ve aranan niteliklere sahip elemanlar olmaları hedefimizdir.

Gelişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamada ve sorunlarına çözüm üretmede Biyoloji bilimine olan gereksinim her geçen gün önem kazandığından, bölümümüzde bu ihtiyacı karşılayacak şekilde eğitim, öğretim ve araştırma programları uygulanmaktadır.  Hedefimiz yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslar arası düzeyde rekabet edebilen ve evrensel değerlere sahip Biyolog'lar yetiştirmektir.

Kuruluşu itibariyle henüz çok genç sayılabilecek olan Biyoloji Bölümümüz araştırma altyapısını önemli ölçüde geliştirmiş olup, ulusal ve uluslararası işbirliği çerçevesinde çok sayıda araştırma projeleri yürütmektedir. Lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencilerimiz yalnızca teorik bilgilerle değil, uygulamalı dersler ve araştırma laboratuvarlarımızda bilgi ve becerilerini geliştirme olanaklarına sahiptirler. Bölümümüz bu misyonu gerçekleştirecek genç, çalışkan ve gerekli bilgi birikimine sahip bir araştırmacı kadrosundan oluşmaktadır.