ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Önerilen Kaynak ve Materyaller

ÖNEMLİ UYARI:

OBIS'te belirtilen ve dönemin ilk dersinde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından bildirilecek materyal ve kitapların dışında, dersler için öğrencilerin 2020-2021 dönemi için mutlaka edinmesi gereken yardımcı kaynaklar aşağıdadır:

Genel Kullanım Tüm Sınıflar:

- Wahrig Wörterbuch

- Langenscheidt  Wörterbuch ,-min 80.000

Can Bulut dersleri için kaynaklar:

- Deutsche Literaturgeschichte - Metzler Verlag 

 

Gökhan Şefik Erkurt dersleri için kaynaklar:

 • Edebiyatbilimi dersi: Genel Edebiyat Bilim - Gürsel Aytaç
 • Edebiyat Kuram ve Eleştirisi dersi: Edebiyat Kuramları ve Eleştiri - Berna Moran
 • Dilbilimine Giriş dersi: Einführung in die Linguistik - Karl Dieter Bünting - Athenaeum Verlag    Dilbilimine Giriş - Osman Toklu,                                                                                        Göstergebilim, Dilbilim ve Çeviribilim Mehmet Rifat, Sema Rifat vd.- SEL Yayıncılık (Başka ek kitaplar da edinilebilir, örnek: Multilingual yayınlarının Dilbilim serisi)
 • Dilbilimi dersi : Grundprobleme der Linguistik- Wolf Gewehr, Klaus Peter Klein (Başka ek kitaplar da edinilebilir)                                       
 • Avusturya-İsviçre Edebiyatı dersi: İsviçre-Alman Edebiyatı - Yıldız Ecevit
 • Metin Analizi dersi: Karşılaştırmalı Edebiyatbilimi - Gürsel Aytaç,                                        Yazınsal Okuma Süreçleri - Ayşe - Zeynel Kıran
 • II. Dünya Savaşı Sonrası Alman Edebiyatı dersi: Çağdaş Alman Edebiyatı - Gürsel Aytaç,    Sozialgeschichte der deutschen Literatur von 1918 bis zur Gegenwart - Fischer Verlag                Geschichte der deutschen Literatur- Helmuth Nürnberger -bsV (Başka ek kitaplar da edinilebilir)
 • Alman Felsefesi dersi: Modern Alman Felsefesi - Rüdiger Bubner - İdea Yayınları (Başka ek kitaplar da edinilebilir)

(NOT: Uzaktan öğretim şartları göz önünde bulundurularak Seçme Metinler (Almanca Kaynaklar), Alman Felsefesi(Almanca Kaynaklar), Dilbilim (Almanca Kaynaklar), Metin Analizi(Almanca Kaynaklar), Görsel Sanatlar ve Edebiyat, II. Dünya Savaşı Sonrası Alman Edebiyatı(Almanca Kaynaklar), Yazınsal Metinler (Almanca Kaynaklar) dersleri için pdf ve kaynaklardan kısıtlı sayfalar telif hakları gözetilerek, eğitim-öğretim amacıyla Gökhan Şefik Erkurt dersleri için ADÜZEM sistemi üzerinden ders notları olarak paylaşılacaktır. )

Meryem Nakiboğlu'nun dersleri için kaynaklar:

       Kitap Listesi

 •           1.  Sınıflar
 • Übungen Zur Deutschen Grammatik, Eyüp Zengin, SakaryaYayıncılık
 • Almaca Gramer, Yazar Müjdat Kayayerli, Nobel Yayınları.
 • Deutsche Sprachlehre für Ausländer/Grammatik und Übungen, Hans Schulz und Wilhelm Sundermeyer, Max Hueber Verlag.     
 •      2.      Sınıflar
 • Yeni Çağdaş Alman Edebiyatı, Gürsel Aytaç, Multilingual.
 • Alman Edebiyatı, Bekir Zengin, Pelikan Yayınları.
 • Alman Edebiyatı, Jean.-Louıs Bandet (Çev.İsmail Yerguz), Dost Kitabevi.
 • Deutsche Literatur Geschichte, Reiner Ruffing, 2. Aufl. Basich.
 • Nathan Der Weise Gotthold Ephraim Lessing, Reclam Yayınevi
 •       3.      Sınıflar
 • Feminist Edebiyat Biliminin Temelleri ve Almanya’daki Yansımaları- Bekir Zengin, Dilek Ofset Matbaacılık: Sivas
 • Cinsiyetin Toplumsal Rol’deki Yeri Elfriede Jelinek’in Seçilmiş Romanlarında Kadınlık, Cemile Akyıldız, Ercan, Çizgi, Kitabevi.
 • Alman Sineması- Rıza Oylum-Seyyah Kitap.
 • Edebiyat ve Film-Ersel Kayaoğlu-Hiperlink.
 • Joseph Freiherr von Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts, Reclam.
 •        4.      Sınıflar
 • Neue Deutsche Literaturgeschichte, Peter J. Brenner, De Gruter Yayınevi.
 • Çağdaş Alman Edebiyatı Gürsel Aytaç, Gündoğan.
 • Hermann Hesse, Siddhartha, Can Yayınları.
 • Bülent Kırmızı, Kurgusal Evrene Dönüşen Göçmen Yaşamlar (Almanya’da Metinleşen Türk Kimlikler),  Aybil Yayınları.

Lektüre für Studierende der Germanistik (Literaturwissenschaft) Leseliste (Eser Listesine aşağıdaki işaretten ulaşabilrisiniz.)