ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Genel Bilgiler

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin on dört bölümünden biridir. Öğrencilere Filoloji eğitiminin verildiği bölümümüzde öğrenim süresi 4 yıldır. Fakültede verilen eğitim öncesi öğrenciler Almanca hazırlık öğrenimi görmektedirler. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan seviye tespit sınavında yeterli puanı alamayan öğrenciler yine Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan hazırlık programına katılıp burada 2 semester hazırlık sınıfında Almanca eğitim görürler. Hazırlık sınıfı sonunda Almanca Hazırlık Yeterlilik Sınavından başarıyla geçen öğrenciler bölümde lisans eğitimine başlarlar.

Alman Dili ve Edebiyatı lisans programı 4 yıllık (8 yarı dönemden) oluşur. Bölümünden mezun olmak adına öğrenciler 8 dönem süresince verilen tüm dersleri başarıyla tamamlayarak lisans derecesine sahip omak zorundadırlar. Filolog unvanı almaya hak kazanana mezunlarımız çeşitli alanlarda çalışmaya yeterli ve donanımlı olarak diplomalarını alırlar. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Alman edebiyatı ve kültürü, Alman felsefesi, yazın kuramları, inceleme yöntemleri, göstergebilim, dilbilim ve alt alanlarında eğitim vermeyi ve araştırmalar yapmayı hedefler. Programın amacı, öğrencileri edebiyat türlerini, dönemleri, yazarlarını tanımaları, edebiyat metinlerini okuma anlama becerilerini kazanmalarının yanı sıra bu metinler üzerine analitik ve eleştirel görüş geliştirmeleri,  sözlü ve yazılı her türlü iletişimi becerebilmelerini sağlamaktır. Tüm bu amaç doğrultusunda bölümde verilen dersler öğrencileri lisansüstü programlarına ve profesyonel ve akademik kariyerlere hazırlıklı hale getirir.