ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölümümüz

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2015-2016 yılında ilk defa öğenci almış eve eğitim öğretime başlamıştır. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin on dört bölümünden biridir.  Öğrencilere Filoloji eğitiminin verildiği bölümümüzde öğrenim süresi 4 yıldır. Fakültede verilen eğitim öncesi öğrenciler Almanca hazırlık öğrenimi görmektedirler. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan seviye tespit sınavında yeterli puanı alamayan öğrenciler yine Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan hazırlık programına katılıp burada 2 semester hazırlık sınıfında Almanca eğitim görürler. Hazırlık sınıfı sonunda Almanca Hazırlık Yeterlilik Sınavından başarıyla geçen öğrenciler bölümde lisans eğitimine başlarlar. Başarılı olamayanlar hazırlık eğitimine devam ederler.

Alman Dili ve Edebiyatı lisans programı 4 yıllık (8 yarı dönemden) bir öğretim programından oluşur. Bölümünden mezun olmak adına öğrenciler 8 dönem süresince verilen tüm dersleri başarıyla tamamlayarak lisans derecesine sahip omak zorundadırlar. Filolog unvanı almaya hak kazanan mezunlarımız çeşitli alanlarda çalışmaya yeterli ve donanımlı olarak diplomalarını alırlar. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü; Alman edebiyatı ve kültürü, Alman felsefesi, yazın kuramları, inceleme yöntemleri, göstergebilim, dilbilim ve alt alanlarında eğitim vermeyi ve araştırmalar yapmayı hedefler. Programın amacı, öğrencilerin edebiyat türlerini, dönemleri, yazarlarını tanımaları, edebiyat metinlerini okuma anlama becerilerini kazanmalarının yanı sıra bu metinler üzerine analitik ve eleştirel görüş geliştirmeleri,  sözlü ve yazılı her türlü iletişimi becerebilmelerini sağlamaktır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda bölümde verilen dersler öğrencileri lisansüstü programlarına ve profesyonel ve akademik kariyerlere hazırlıklı hale getirir.

Bölüm tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsünde açılmış ve disiplinlerarası bir eğitim öğretim programına sahip Disiplinlerarası Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Lisans mezunu öğrencilerimiz lisans derecelerinin yanı sıra ilgili şartları yerine getirdiklerinde Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programına başvuru yapabilirler.