ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Özgörev - Uzgörüş

Özgörev

Alman Dili ve Edebiyatı programının özgörevi; Filolojinin her alanında bilimsel ve uygulamalı hizmet verebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, etik değerleri benimsemiş, dünya ve Alman Dili ve Edebiyatına hizmet verebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, etik değerleri benimsemiş, çağın ve dünya gerçeklerinin ve sorunlarının farkında olan, onları tespit edip çözüm getirebilen ve hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış çağdaş filologlar yetiştirmektir. Sadece Alman kültürü, dili, edebiyatı, tarihi üzerine değil aynı zamanda Avrupa ve evrensel kültür hakkında bilgiler sunan ders programı aracılığıyla öğrenciler felsefe,  toplum bilim, coğrafya gibi alanlarda kapsamlı bilgi ve donanım sahibi olurlar. Farklı disiplinlerden bilgi ve uygulama örnekleri görerek donatılan öğrenciler karşılaştırmalı bir bakış ile analitik bir yaklaşım sergileyerek hayat boyu öğrendiklerini özümseyebilirler. Kazandıkları tüm bilgi, deneyim ve becerilerle  cumhuriyetin temel değerlerini gözeterek öncelikle ülkemize, sonra tüm insanlığa faydalı olabilecek çalışmalarda bulunabilirler. 

Uzgörüş

Alman dili, tarihi, kültürü, felsefesi ve edebiyatı bilgilerine, genel kültür zenginliğine sahip olmak, Almanca-Türkçe ve Türkçe-Almanca arasında çeviri yapabilmek,  Almancayı, tüm dilbilgisel ve kültürel özellikleri ile işitsel – görsel – yazılı ve sözlü olarak iletişimsel bağlamda öğrenmek, her yaştan ve kesimden bireye  öğretebilmek, kazandıkları dil ve genel kültür bilgileriyle, duygu ve düşüncelerini aktarabilmek, tartışabilmek, kendi kültürel haklarını savunabilmek ve özgürce yorum yapabilmek, ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarda yabancı dil alanlarında görev alma yetisini kazanmak, her alanda ve disiplinde çalışabilmek, edinilen bilimsel, kültürel bilgiler ışığında öğrenilen bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak hayat boyu bilgilerini  ve tecrübelerini arttırmak, donandıkları her türlü bilgi ile kendi bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirerek hem ulusal hem de uluslararası alanda topluma, insan hayatına olumlu katkı yapma yetilerini kazanmış olacaktır.