ADÜ Menü

T.C. Adnan Menderes Üniversitesi
Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lab2:Bitki Doku Kültürü-2 (steril transfer ve kültür odası)

http://akademik.adu.edu.tr/aum/tarbiyomer/gallery.asp?gid=39