ADÜ Menü

T.C. Adnan Menderes Üniversitesi
Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Filiz YILDIZ AKGÜL             Başkan

Prof. Dr. Orhan KARACA                  Üye

Prof. Dr. İbrahim CEMAL                  Üye

Prof. Dr. Ayşe Demet KARAMAN     Üye

Prof. Dr. Gonca DALKILIÇ                 Üye

Prof. Dr. Bülent BOZDOĞAN            Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zahide ÖZDEMİR      Üye