ADÜ Menü

T.C. Adnan Menderes Üniversitesi
Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

TARBİYOMER 2014 Yılı Faaliyet Raporu

TARBİYOMER, 4 Mart 2011 tarih ve 27864 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur. Üniversitemiz Güney Yerleşkesi içerisinde oluşturulan Merkezin kurulmasını sağlayan esas unsur, Üniversitemizdeki araştırıcılar tarafından Kalkınma Bakanlığı’na (eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı, DPT) teklif edilen ve 5 milyon TL bütçe ile 2010 Yılı Yatırım Programına alınan “Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Ar-Ge Merkezi” isim ve 2010K120410 nolu araştırma altyapı projesinin hayata geçirilmesidir. Proje ile şekillendirilen laboratuvar altyapısının kurumsal bir yapı kazanması yanında proje hedefleri çerçevesinde tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarına Ar-Ge hizmeti verebilmesini sağlamak üzere proje araştırıcı ekibinin çabaları ile Rektörlüğe bağlı bu Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Başta Aydın olmak üzere çevre illerin ekonomisi büyük oranda tarımsal üretime dayalı olup bitkisel ve hayvansal üretim potansiyeli oldukça yüksektir. Bu yapı içerisinde tarımsal ürün miktar, kalite ve sağlığı yanında gıda üretim ve işleme yöntem ve teknolojileri anlamında önemli bir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ihtiyacı söz konusudur. TARBİYOMER, ilimizin ve bölgemizin tarımsal üretimini geliştirmeyi ve mevcut sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan kamu ve özel sektör araştırıcılarının araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarına odaklanmıştır.
Üniversitemiz Güney yerleşkesi içinde bulunan merkez, her türlü teknolojik donanıma sahip 1200 m2 kapalı alan içeren 2 katlı modern bir laboratuvar ve idare binasına sahiptir. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemli olan bina, 11 adet laboratuvar, 2 adet soğuk oda (+4=616;C ve -18=616;C), 2 adet sarf malzeme deposu, 25 kişilik toplantı salonu, idare odası ve araştırmacı çalışma odasından oluşmaktadır. Bu proje kapsamında yapılandırılan laboratuvarlar, “Tarımsal Biyoteknoloji Birimi” ile “Gıda ve Yem Güvenliği Birimi” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan; Tarımsal Biyoteknoloji Birimi “moleküler genetik ve tanı”, “bitki doku kültürü” ve “hayvancılıkta üreme biyoteknolojileri” olmak üzere üç alt üniteye ait 7 laboratuvardan oluşurken, Gıda ve Yem Güvenliği Birimi ise fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizlere yönelik 4 laboratuvardan oluşmaktadır.
Binada yer alan değişik amaçlı laboratuvarlar kapsamında kullanılacak cihazların büyük bir çoğunluğu satın alınmış, eğitim ve optimizasyonu tamamlananlar analizlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bazı cihazlara yönelik alım veya eğitim süreci ise devam etmektedir. Cihaz ve temel sarf malzemeleri alımlarının 2013 yılının ilk aylarında tamamlanmasının ardından Merkez tam kapasite ile kamu ve ilgili özel sektörün Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik araştırmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu yapılanma süreci içerisinde, kamu ve özel sektör araştırıcılarının merkezin sahip olduğu altyapı olanaklarından faydalanabilmesine yönelik ilkeler şekillendirilmektedir.
Güney Yerleşkesi’nde yer alan TARBİYOMER laboratuvarları, ilimizin ve bölgemizin tarımsal üretim sorunlarına çözüm üretebilmek için, kamu kuruluşlarının ve özel sektörün araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarına odaklanmıştır. Merkez, kamu ve özel sektördeki araştırmacılara önemli bir Ar-Ge laboratuar altyapısı sağlamaktadır. Merkez kapsamındaki laboratuvar ve cihazlar tüm araştırmacıların Ar-Ge amaçlı kullanımlarına açıktır. Oluşturulan altyapı çok sayıda genç araştırmacının yetiştirilmesine ve ulusal veya uluslararası araştırma fonlarından birçok araştırmacının çok daha kolay finansal destek bulmasına olanak sağlamaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da çok sayıda araştırma projesi Merkezin laboratuvarlarında tamamlanmıştır. Şekillendirilen altyapı özellikle genç araştırmacıların hem teorik hem de pratik eğitim kazanmasına, öğrencilerin daha etkin eğitimine olanak sağlamaktadır.
Merkez, yurtiçi ve yurtdışı tüm araştırmacıların kullanımına açıktır.
2014 yılında Merkezde ondört (14) adet proje yürütülmüştür. İki (2) öğrenci yaz stajı yapmıştır.
12-14 Kasım 2014 tarihlerinde Uygulamalı Sıvı ve Gaz Kromatografisi (HPLC ve GC) Eğitimi, Ohio State University, Ohio, ABD’den Prof. Dr. Luis E. Rodriguez-Saona’nın eğitmenliğinde 10 kursiyerin katılımı ile TARBİYOMER laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.