BASINDAN HABERLER 7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ

7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ

T.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ŞEHİR SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ŞESAM)

“GIDA GÜVENLİĞİ”

7 NİSAN 2015

Dünya Sağlık Günü, sağlıklı yaşam konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve bu alanda yaşanan sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl 7 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan tarihi tüm dünyada sağlık günü olarak anılır.

Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir. Her yıl güncel bir konuyu gündeme taşıyan Dünya Sağlık Örgütü, çözüm yolları ve önerileriyle tüm dünyada bilgilendirme etkinliklerinin yapılmasını teşvik etmektedir.

DSÖ her yıl 7 Nisan tarihi için bir konu belirlemekte ve kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda DSÖ, 2015 yılı, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü için ‘Gıda Güvenliği’ konusunu belirlemiştir

İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme ve sağlıklı yaşam, gıda güvenliği esasıyla mümkündür. Dünyadaki birçok yeni hastalığın türeyişi gıda güvenliğinin önemini göstermiştir. Gıda kaynaklı hastalıklar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Bu hastalıklar özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve hamilelerde ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Bu tür hastalıkların oluşturduğu tehlikeler insanların sağlığını ve hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır.

Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi (ŞESAM) hem dünya hem de ülke gündemi için önemli olansağlıklı yaşam ve şehir sağlığı konularındaçalışmalar ve araştırmak yapmak üzere 2009 yılında kurulmuş bir merkezdir.

ŞESAM 7 Nisan Dünya Sağlık Günü çerçevesinde ‘Gıda Güvenliği’ konusuna vurgu yapmak ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile aşağıdaki konulara dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

  • Şehirleşmedeki artış da göz önüne alındığında, gıda üretimi ve dağıtımı, depolama ve gıda servisi yapan gıda işyerlerine çok sıkı yaptırımlar getirilmesi ve gıda güvenliği sistemlerinin etkin olarak uygulanması gerekmektedir.
  •  Günümüzde gıda ticaretinin globalleşmesi, tüketicilere çeşitli faydalar sunarken tüketici beklentisinİ ve ihtiyacını karşılayan güvenli, kaliteli, uygun fiyatlı gıda maddelerini sunarken gıdaların çeşitliliğini de artırmıştır. Ancak, tüm bu değişimler, güvenli gıda üretimi ve tüketiminde yeni sistemlerin (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri-HACCP, Akreditasyon gibi) ortaya çıkmasını ve sağlık konusunun her zaman öncelikli olarak göz önüne alınmasını gerekli kılmaktadır.
  • Gıda güvenliği sistemleri, gıda kaynaklı tehlikelerin azaltılması için etkin bir yöntem olan “çiftlikten sofraya gıda güvenliği” (farm to table) yaklaşımını öne çıkarmalıdır.
  • Gıda kaynaklı tehlikelerin önlenmesi için temel yaklaşım, ham maddeden başlayarak gıda tüketimine kadar gıda, zincirindeki her bir aşamanın dikkatle incelenmesini ve kontrol tedbirlerinin uygulanmasını gerekli kılmalıdır.

 

KAMUOYUNA BİLGİLERİMİZLE

Adnan Menderes Üniversitesi

Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma Ve Uygulama Merkezi (ŞESAM)

 

 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın

Okunma Sayısı : 0 Son Okunma : 17.8.2019 04:40

7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ/Şehir Sağlığını Geliştirme Araş. ve Uyg. Merkezi/Adnan Menderes Üniversitesi