ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Romanlar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

ROMANLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1. DANIŞMA KURULU/ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

       

               Ülkemizdeki Romanların sorunlarının çözümüne yönelik kurulan Türkiye’deki ilk ve tek Merkez olma özelliğini taşıyan, Üniversitemiz Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 12 Haziran 2012 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde 1. Danışma Kurulu/Çalışma Grupları Toplantısı gerçekleştirilmiştir.


           Amerika-Arizona’dan başlayıp, Türkiye’nin her bölgesinden katılımcıları bir araya getiren Merkez, Merkez Müdürü Doç. Dr. E.Didem Evci Kiraz, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Filiz Ergin ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ruken Akar Vural ile temsil edilmiştir. Toplantıya, Aydın Valiliği’ni temsilen Dernekler İl Müdürü Sefa Altıntaş, Aydın Belediye Başkanlığı’nı temsilen Başkan Yardımcısı Şefika Çoban, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Belge ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Gündeay, üniversitelerden çok sayıda akademisyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi temsilcileri katılarak, büyük katkı sağlamışlardır.


      Toplantıya Antalya, Isparta, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Hatay, Denizli ve Aydın (Merkez, Söke, Didim, Kuşadası, Nazilli, Germencik)’dan gelen Roman dernekleri, federasyonlar; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar da aşağıda sıralanmıştır.


1.Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümü
2.Okan Üniversitesi
3.Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü
4.Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
5.Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı
6.Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
7.Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü
8.ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü
9.ADÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
10.Arizona Üniversitesi, Amerika
11.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
12.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü


         Bir sonraki toplantıya Okan Üniversitesi, Zeytinburnu Belediyesi, Antakya/Hatay  dernek temsilcileri ev sahipliği teklif etmişlerdir. Aydın dernekleri Merkezle daha sık toplanmak istemişler ve toplantıya Kuşadası dernek temsilcileri ev sahipliği yapmak istemişlerdir. Ulusal ve uluslararası tanınırlığı sağlayacak, Merkezi referans merkez haline getirecek arşiv, e-kütüphane, sosyal medya vb. geliştirilmesi; sözlü tarih çalışmaları; Türkiye’yi temsil eden saha çalışmaları; proje masası oluşturulması ve uluslararası fon kaynaklarına başvuru; mahalle bazında fikir kulüpleri oluşturulması vb. çok sayıda Merkezi geliştirmeye ve aktif hale getirmeye yönelik öneriler ortaya konmuştur.


“        Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi” miz 5 Nisan 2011 tarih-27896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik uyarınca, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)’nde kurulmuştur. Merkezin amacı; “kısa, orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde Romanların yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı yaşam ortamları sağlamak ve geliştirmek, sosyal-ekonomik-çevresel sorunlarını tespit etmek, çözümler üretmek, insan hakları bilincinin geliştirilmesi, kültür ve dil araştırmaları yapmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bilimsel araştırmalar, uygulamalar yapmak ve sosyal uyum projeleri geliştirmek, çalışmaların sonuçlarını yayımlamak ve paylaşmaktır.


        Yönetmelik uyarınca; yukarıda belirtilen amaca yönelik çalışmalar yapmak üzere, yönetim organlarına ilişkin iki oluşumun yapılanmasına başlanmıştır.


1-Merkeze danışmanlık yapmak üzere; “Üniversitedeki konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri veya bu alanda çalışmaları bulunanlar ile bu konuda hizmet vermiş kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen uzman kişilerden” oluşan bir danışma kurulu oluşturulması gerekmektedir. Danışma kurulunun görevleri aşağıda sunulmuştur:


a) Merkeze özel uzmanlık gerektiren faaliyet alanlarında katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak,
b) Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak,
c) Çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamak,
ç) Merkezin faaliyetleri hakkında süresi, şekli, amaca uygunluğu, insan gücü ve benzeri konularda değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak,
d) Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa toplanmak.


2-“Merkezin çalışma alanına giren konularda Merkeze destek vermek, Merkezin hizmetlerine katılmak üzere gönüllülük esasına göre çalışacak, en az ilköğretim mezunu, Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunan ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, ihtiyaçlara göre tanımlanan niteliklere sahip, hizmet modeline göre belirlenen sayıda görevlendirilen kişilerden” oluşan çalışma gruplarının oluşturulması gerekmektedir. Çalışma gruplarının görevleri aşağıda sunulmuştur:


a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli planları çerçevesinde belirlenen hizmet modellerini geliştirmek, hizmet sunmak, gönüllü çalışmaları organize etmek,
b) Merkezin Yönetim Kuruluna ve birimlerine önerilerde bulunmak,
c) Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa değerlendirme toplantısına katılmak,
ç) Yılda en az iki defa rapor yayınlamak.


          11 Haziran 2012 itibariyle yaklaşık 100 kişi Merkezimizle çalışmayı talep etmiş ve bunlardan 58 kişi 12 Haziran’da aramızda olmak istediğini belirtmişlerdir.


         Toplam 68 kişinin katılım sağladığı toplantıda Merkez’in tanıtımı yapılmış ve sahada yürütülen örnek bir çalışmanın ön sonuçları paylaşılmıştır. Ardından katılımcıların bugüne kadar konuya ilişkin elde ettikleri deneyimleri, Merkezden beklentileri, geleceğe yönelik önerileri tartışılmıştır.


        Toplantı bitiminde katılımcıların Danışma Kurulu ve Çalışma Gruplarına başvuruları alınmış ve Katılım Belgeleri dağıtılmıştır. Bu grupların daha sonra belirlenecek tarih ve yerlerde toplantılarını ve çalışmalarını sürdürmeleri beklenmektedir.


        ADÜ Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi gönüllü katkı ve katılımlarla gelişecektir.  Bu amaçla tüm Türkiye’ye açık, bir davet mektubu gönderilmiştir.  Valilikler, Üniversiteler, Bakanlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları, konuyla ilgili bireylerin 30 Mayıs 2012, saat 13.30’a kadar Merkezimize davetimize ilişkin cevaplarını iletmeleri ve Merkezimizle ileriye yönelik çalışmalarda bir arada olmayı isteyenlerin 12 Haziran 2012, saat 13.30’da, Aydın’da bizimle buluşmaları istenmiştir.

           13.30’da başlayan toplantı saat 18.00’de bitmiş, tüm katılımcılar yorulmadan, sıkılmadan, fikirlerini ortaya koymuş ve katkılarını sunmuşlardır. Kendi imkânları ile ve gönüllülüğe dayalı bir katlımla gerçekleşen toplantı, amacına ulaşmıştır.