ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Romanlar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

ROMANLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2. DANIŞMA KURULU/ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Haziran Etkinlikleri Sürüyor

 

          Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi 2. Danışma Kurulu/Çalışma Grupları Toplantısını Gerçekleştirdi.

      Ülkemizdeki Romanların sorunlarının çözümüne yönelik kurulan Türkiye’deki ilk ve tek Merkez olma özelliğini taşıyan, Üniversitemiz Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 12 Haziran 2013 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde 2. Danışma Kurulu/Çalışma Grupları Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’nin pek çok bölgesinden katılımcıları bir araya getiren Merkez, Merkez Müdürü Prof.Dr. E.Didem Evci Kiraz, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Filiz Ergin,  Müdür Yardımcısı Yard.Doç.Dr.Gökçe Şimşek, Yönetim Kurulu ÜyeleriDoç.Dr. Talip Kabadayı, Doç.Dr.Hacer Harlak, Yard.Doç.Dr. Gülhan Demiriz, Merkez kismi zamanlı öğrencisi Uğur Hasancan Güldaşı,  Merkez gönüllüleri Araş.Gör. Selen Gürsoy, Araş. Gör. Ali Arıkan, Araş. Gör. Serhat Pirinççi ile temsil edilmiştir.
Toplantıya, Aydın Valiliği’ni temsilen Dernekler İl Müdürü Sefa Altıntaş, üniversitelerden çok sayıda akademisyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, pek çok Roman Derneği katılarak büyük katkı sağlamışlardır.


        Toplantıya katılan Roman dernekleri, federasyonlar; ulusal kurum ve kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır.

1.ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
2.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetler Genel     Müdürlüğü
3.Anadolu Ajansı
4.Aydın Belediyesi (AYBA)
5.Aydın Romanlar Derneği
6.Bergama Atmaca Mahallesi Kültür Turizm Dayanışma ve Müzisyenler derneği
7.Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
8.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
9.Didim Rumelili Romanlar Derneği
10.Dikili Roman Kültürü Sosyal Yardımlaşma Derneği
11.Dom Kabilesi Kültürünü Araştırma Geliştirme  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma derneği
12.Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanlığı
13.Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
14.Ilıcabaşı Romanlar Derneği
15.İzmir Romanlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği
16.Nazilli Çağdaş Romanlar Derneği
17.Nazilli Kaymakamlığı Dernekler Büro şefliği
18.Roman Merkezi Federasyonu
19.Sakarya Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar  Merkezi
20.Sıfır Ayrımcılık Derneği
21.Sökeli  Romanlar SosyalYardımlaşmave Dayanışma Derneği
22.Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi
23.Tiromder Tire Romanlar Derneği
24.Yaşar Üniversitesi

         
       Toplam 40 kişinin katılım sağladığı toplantıda Merkez Müdürü Prof.Dr. E.Didem Evci Kiraz’ın Merkeze ait 2012-2013 Faaliyet Raporunu sunmasının ardından, katılımcıların daha önce seçtikleri ve/veya katılmak istedikleri çalışma gruplarını oluşturmaları ve Grup Başkan/Sekreter seçimlerini yapmaları istenmiştir. Danışmanların da danışmanlık yapmak istedikleri gruplar ile iletişime geçmeleri istenmiştir. Grup oluşumlarının ardından Merkez Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Filiz Ergin proje/fikir oluşturma süreçleri, bir fikrin hedef, strateji ve projeye dönüştürülmesinde izlenmesi gereken adımlar konusunda bir sunum yapmış, taslak bir form üzerinde proje fikirlerinin nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunda bilgi vermiştir. Merkez gönüllülerinin kolaylaştırıcılığı ve danışmanlar eşliğinde grupların fikirlerini/projelerini oluşturmaları sağlanmış, grup sekreterleri tarafından, oluşturulan fikirler/projeler tüm katılımcılara sunulmuştur. Öneri ve temennilerden sonra merkezin geliştirilmesi çalışmalarının sürdürülmesi, çalışma gruplarının oluşturdukları fikirleri projelendirmek üzere başkanların belirleyeceği yer ve zamanlarda toplanmaları, Merkez yönetmeliğine uygun olarak raporlandırarak Merkez Müdürlüğüne iletmeleri istenmiştir. Bu fikirlerin yeni açılacak proje hibe başvurularında kullanılmasına karar verilmiştir. Katılımcıların öneri ve beklentilerinin alınmasının ardından toplantı sona ermiştir.