ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Romanlar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Göçmen ve Roman Sağlığı için Dünya Sağlık Örgütü Web Sitesi

     

   

     Dünya Sağlık Örgütü/Avrupa göçmen ve Roman nüfusunun sağlık gelişimi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan iki yeni web sitesi oluşturdu.


     Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa Bölgesinde yaklaşık 73 milyon göçmen ve 10-12 milyon Roman yaşıyor. Avrupa sağlık politikası çerçevesinde,  politik eylemlerinde dört öncelikli alanlarından biri olan Sağlık 2020 ile destekleyici çevreler ve esnek topluluklar yaratılabilmesi için çağrıda bulunuyor. Göçmen ve Roman nüfusun yaşam, gelişim, iş ve yaş koşullarındaki gelişme, bölgede sağlık hizmetlerine yönelik eşitsizliklerinin azalmasının yanı sıra onların sağlık ve refahının ilerlemesinde de anahtar faktördür.


     Bu sebeplerle Dünya Sağlık Örgütü/Avrupa göçmen ve Roman nüfusunun sağlık gelişimi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan iki yeni web site oluşturdu.


     Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde yaklaşık 10-12 milyon Roman yaşıyor. Romanlar, bölgede yaşayan etnik azınlık içerisinde en fazla nüfusa sahip topluluk. Kurulan web sitesi ile Romanların ve çoğunluk nüfusun arasındaki sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklerin önemine ve sağlık sektöründeki ayrımcılığa dikkat çekilmesi amaçlanıyor.
Daha fazla bilgiyi aşağıdaki linkten edinebilirsiniz.


http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/pages/news/news/2014/04/new-websites-on-migration-and-roma-health