ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM)

Misyon

Merkezin misyonu; gençlik ve yetişkinlik çağına özgü sosyal, duygusal, akademik ve mesleki gelişimleri desteklemek, önleyici çalışmalar yapmak ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeye, açıklamaya ve çözümlemeye yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

Bu misyonumuza göre faaliyet alanları şunlardır:

Disiplinlerarası etkileşimi ve bilgi alışverişini sağlamak ve bu kapsamdaki çalışmaları desteklemek,

Merkezin amacı doğrultusunda araştırma, inceleme ve yayım yapmak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ve eğitimler düzenlemek,

Merkezin faaliyet alanı kapsamında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının gereksinim duydukları inceleme ve araştırmaları yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,

Merkezin hizmet alanıyla ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin staj ve uygulamalarını desteklemek,

İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.