ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Tanıtım

                                                                                     ADUKSAM Tanıtımı

 

ADUKSAM Nedir ?

(ADUKSAM) Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, üniversite bünyesindeki çeşitli disiplinleri kapsayan bir merkezdir.

Ne Zaman Kurulmuştur ?

Merkez T.C. Yüksek Ögretim Kurulu'nun 10.11.2010 tarihli toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la degişik 7/d-2 maddesi geregince kurulması uygun görülmüş olup 15 Şubat 2011 tarih ve 27847 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlülüge girmiştir.

Görüşümüz

Kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesinin, ancak kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi ve "toplumsal cinsiyet eşitliği" ilkesinin her alanda uygulanması ile mümkün olabilebileceğine inanıyoruz.

Görevimiz

Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile;

kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek, 
yurt içinde ve dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan araştırmaları izlemek, duyurmak ve hedeflerimiz çerçevesinde çeşitli alanlarda araştırma yapmak, 
eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, 
kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara, araştırmalara ve programlara, "toplumsal cinsiyet bakış açısı" nın yerleştirilmesi için rehberlik etmek; bu bakış açısıyla yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek ve geliştirmektir.

Eylemlerimiz

Kadınların toplumda bağımsız birer birey olarak varolmaları; kendi taleplerini ve sorunlarını kendilerinin dile getirmesi gerektiği inancını temel alarak, kadın sorunları konusunda;

ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek 
ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek 
amaçlarımız doğrultusunda yayınlar yapmak; kitaplık ve arşiv oluşturmak 
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak ve bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına destek olmak, katkıda bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Kuruluş Gerekçesi

Kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konsey çatısı altında 1946 yılında oluşturulan Kadının Statüsü Komisyonu'nun öncülüğünde farklı bir önem ve resmiyet kazanmıştır. Bundan sonra, dünya ve ülkeler ölçeğindeki tüm faaliyetler bu başlangıcın ürünleri ve sonuçları olmuştur. Bu çerçevede, BM tarafından ilki 1975 yılında Mexico City'de sonuncusu 1995'de Pekin'de yapılan Dünya Kadın Konferansları düzenlenmiştir. 1979 yılında ise "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, sözü edilen kadın konferanslarına katılarak sonuç belgelerini imzalamış olup uluslararası yasa niteliğinde olan CEDAW'ı 1985 yılında imzalamıştır.