ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Genel Bilgiler

     Kuruluş :

Merkezimiz Üniversitemiz senatosunun 26.05.2004 tarih ve2004/ 10 sayılı kararı ile kurulmuş olup YÖK ’ün 19.11.2004 tarih ve 023081 sayılı yazısı ile onaylanmış ve resmi gazetenin 28 Mayıs 2005 tarih ve 25828 sayılı nüshasında yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
    
      Yerleşim :

Adnan Menderes Üniversitesi Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkez Kampüs, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, A Blok 200-A 09100 Aytepe - Aydın

     Merkezin faaliyet alanları :
           Akdeniz ülkelerinin dil, edebiyat ve kültürlerini bilimsel olarak araştırıp ortaya koymak; bu ülkelerle ilişkileri geliştirmek, ortak projeler üretmek; bilimsel, kültürel, ticari her türlü yayınların çevirileri yoluyla işbirliği yapmak; ticaret ve turizm konularında işbirliği yapılmasına yardımcı olmak, ortaklaşa bilimsel ve kültürel toplantılar düzenlemek, dil eğitimi amacıyla Akdeniz ülkelerinin dillerine yönelik kurslar düzenlemek, dil eğitim programlarını geliştirmek ve bu alanda araştırmalar yapılmasını sağlamaktır.

a) Merkezin ilgi alanına giren her türlü araştırma, inceleme ve yayın yapmak ve bu gibi çalışmaları desteklemek,
 

b)  Akdeniz dilleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kurs ve sertifika programları düzenlemek; seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar organize etmek ve bu tür etkinliklere katılmak,
 

c) Fen, sosyal, sağlık, turizm ve ticaret gibi alanlarda karşılaşılan yabancı dil sorunlarını çözümlemek amacı ile eğitim programları düzenlemek,
 

d) Özel ve tüzel kişilerin Yabancı dil öğrenimi ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
 

e) Mütercimlik, tercümanlık ve simültane çeviri alanlarında uzmanlık hizmetleri vermek,
 

f) İlgili ülkelerdeki antik kentlerde ve arazilerde tarihi, coğrafi ve arkeolojik araştırmaları teşvik etmek,
 

g) Akdeniz ülkeleri arasında ticaret ve turizm konularında işbirliğini teşvik etmek, ihracatçılarla ithalatçıların buluşturulması için her türlü organizasyonlar yapmak,  danışmanlık ve çeviri hizmetleri sunmak,
 

h) Araştırma konuları itibariyle ilgili Bakanlıklarla (Milli Eğitim, Turizm ve Kültür, Dış İşleri, vb.) işbirliği yapmak,
 

i) Diğer Akdeniz ülkelerinde bulunan benzer merkezlerle işbirliği yapmak, onların çalışma gruplarına katılmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
 

j) Çıkaracağı periyodik bir dergi (ÇADKAM) aracılığı ile Akdeniz dilleri ve kültürleri, edebiyatları, folklor, eğitim gibi konularda yapılan araştırmaların ve bilimsel makalelerin bilim dünyasına tanıtılmasına öncülük etmek.