ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Stratejik Plan

Akdeniz coğrafyasına komşu ülkelerin üniversite, belediye ve kültür kuruluşlarıyla bağlantılar kurmak yoluyla, coğrafyaya özgü somut ve soyut folklorik unsurlar (SÖKÜM) ile  dilsel ve kültürel ortak değerlerin tespiti ve kökenlerinin araştırılması, aralarındaki etkileşim izlerinin sürülmesi ve buluntuların akademik toplantılar yoluyla duyurulması , yazılı hale getirilmesi ve uzun vadede yayımlanması hedeflenmiştir. Çalışmalar yürütülürken , kültürel ve ticari yaşama katkı yapması beklenen dil öğretimi, çeviri, ticari ve turistik etkileşimin arttırılması için araştırmaların yapılması ve bunların hayata geçirilmesi için kurumsal girişimlerde bulunulması planlanmaktadır. Tüm bu çalışmaların Akdeniz coğrafyasına barış ve zenginlik getirmesi amacıyla 1970’li yıllarda oluşmuş olan kültürler arası canlılığının akademik ve kültürel alanda tekrar yakalanması hedefine yönelik Akdeniz Olimpiyatları, Şarkı ve Folklorik gösteri yarışmaları turistik ve ticari amaçlı konser ve gösterilerin oluşması için gerekli kültürel materyalin toplanması, değerlendirilmesi ve alt yapısının oluşturulması hedeflenmiştir.