ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Çağdaş Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Stratejik Plan

Akdeniz coğrafyasında somut olan ve olmayan kültürel, folklorik ve dilsel unsurların tespiti ve bu değerlerin akademik toplantılarla tespiti, yazılı hale getirilmesi ve uzun vadede yayımlanması. Akdeniz coğrafyasında 1970’li yıllardaki kültürler arası ilişki canlılığının akademik ve kültürel alanda yakalanması (Akdeniz Olimpiyatları – Olimpia Konserleri  – Seminerler  – Kültürel ve Yerel Yayımlar).


Kültürler arası iletişimin, uluslar arasında yakınlık oluşturması ve dünya barışına katkısı. 

http://stratejik.adu.edu.tr/sp/aum_cagdasakdeniz