E-POSTA
E POSTA 
PAROLA
 HIZLI ERİŞİM
Ana Sayfa
Haberler
Avam
Yönetim / Administration
Yönetim Kurulu/executive Board
Amaçlar / Purposes
Projeler / Projects
Sertifika Programı/certificate
Konferanslar / Conferences
Gönüllü Eğitimi/volunteers
Saha Araştırması/field Reseach
Irtibat Adresi / Contact İnfo
Önemli Adresler
Ilgili Merkezler
Üniversite Ana Sayfa
 Amaçlar / Purposes

a)  Avrupa Birliğine dahil ve aday ülkeler ile ilgili çalışmalar yapmak,

b)  Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sorunları belirlemek ve bu sorunların aşılmasına yönelik politikalar üretmek,

c)  Türkiye ve Avrupa Birliği ile ilgili olarak iktisat, işletme, ticaret, uluslararası ilişkiler, turizm, kamu yönetimi, finansman, bankacılık, eğitim, tarım, sağlık, spor, kültür-sanat etkinlikleri ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak,

d)  Ülkemizdeki ve Avrupa Birliğindeki ilgili kuruluşlarla ilişkiler kurup, bu ilişkilerin yürütülmesine yardımcı olmak, bu kuruluşlardan destek almak,

e)  Avrupa Eğitim Programları olan Socrates (Genel Eğitim Programı), Leonardo Da Vinci (Mesleki Eğitim Programı) ve Youth (Gençlik Programı) için altyapı çalışmalarını yapmak ve üniversite eğitim sisteminin Avrupa Eğitim sistemine uyumunun sağlanmasında yardımcı olmak,

f)  Gerek üniversite bünyesindeki öğretim elemanları ve öğrencilere, gerekse çevredeki ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik tanıtıcı ve eğitici seminer çalışmaları yapmak, toplantı ve konferanslar düzenlemek,

g)  Avrupa Birliği VI. Çerçeve Programı ve ileride oluşturulacak diğer programlar bağlamında üniversitemizde hazırlanacak olan projelere rehberlik hizmeti vermek,

h)  Merkez bünyesinde bir Avrupa Dokümantasyon Birimi kurmak ve Avrupa Birliği konusunda veritabanı oluşturmak,

i)  AB ülkelerindeki eğitim fırsatlarını ve eğitim programlarını araştırmak ve AB ile ilgili alanlarda üniversite öğretim elemanlarına bilgi vermek,

j)  AB’deki üniversite ve araştırma kurumlarındaki araştırmacılarla Üniversitemizdeki araştırmacıları bir araya getirmek.

 

  Toplam 27439 kişi, Bugün 9 kişi tarafından gezilmiştir.
  Bu site 19 Mart 2009 Perşembe tarihinde açılmıştır.
  Teknik Sorumlu : Toros KATILMIŞ (toros@adu.edu.tr)
Bu Sitenin içeriğinden aşağıdaki personel sorumludur 
 [ Ars.gor. Mustafa ÖZÇAG

 [ Arş.gör.murat YILMAZ