Adnan Menderes Üniversitesi
 
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi
ANA SAYFA
GENEL BİLGİLER
YÖNETİM
STRATEJİK PLAN
ETKİNLİKLER
SİTE HARİTASI
RESİM GALERİLERİ
BİLGİ EDİNME
İLETİŞİM FORMU
ARAMA
Google 

Stratejik Plan

 


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
2007-2012 STRATEJİK PLANI

 

İÇİNDEKİLER

·        Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruluşu

·        Misyonumuz

·        Sunulan Hizmetler

·        Hizmet Verilen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

·        Merkezin Faaliyetleri

·        Beklentiler

·        Vizyonumuz

·        Stratejik Amaçlar

ATATÜRK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KURULUŞU

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabı, 20.yüzyılın dünyadaki en önemli toplumsal değişim projelerinden biridir. Bu bağlamda İnkılabın yeni değerlerinin benimsenmesi amacıyla ilk kez 1925 yılında Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nde “İhtilâller Tarihi” adı altında dersler verilmeye başlanmıştır.

1933 yılında gerçekleştirilen Üniversite Reformu’ndan sonra ders, üniversitelerde düzenli olarak okutulmaya başlanmıştır. Aynı yıl çıkarılan yasayla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İnkılap Tarihi Enstitüsü kurulmuştur.

Ayrıca enstitüsü olmayan üniversitelerde Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezleri bulunmaktadır

MİSYONUMUZ

·        Atatürk tarafından bir uygarlık projesi olarak planlanan ve Türk modernleşme sürecinde önemli bir değişimi simgeleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini genç kuşaklara benimsetmek ve onlara tarih bilinci ve millî şuur kazandırmak;

·        Atatürk İlke ve İnkılâplarını, Türkiye Cumhuriyeti tarihini, belgelere dayalı olarak modern tarih yöntemleriyle incelemek, araştırmak ve öğretmek;

·        Günümüz Türkiye’sinin toplumsal sorunlarını çözmeye yönelik bilgi üretmek;

·        Eleştirel aklı kullanarak sorun çözebilme yeteneği gelişmiş akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir.

SUNULAN HİZMETLER

·        Eğitim-Öğretim

·        Bilimsel Araştırma

·        Proje

·        Danışmanlık

·        Bilgilendirme

HİZMET VERİLEN KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR

·        Sivil Toplum Örgütleri

·        Milli Eğitim Bakanlığı

·        Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

·        Basın Yayın Kuruluşları

·        Diğer Üniversiteler

MERKEZİN FAALİYETLERİ

·        Sempozyum, Seminer, Panel ve Konferanslar

·        Yayınlar

·        Projeler

BEKLENTİLER

Ortak zorunlu dersler arasında özgün bir konuma sahip olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin, öğrenciler nezdinde saygınlığının artırılmasına katkı yapılması için Merkez’de görevli öğretim üyelerinin derslere katılım ve katkısını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 100. yılında, tarihimizin en büyük kültürel dönüşümü başarıya ulaştırmak için bütün güçlerini seferber etmelidir gereğinden hareketle, Merkezimiz temel stratejik vizyonu:

·        “TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNİN ÜZERİNE ÇIKARMAK” ilkesini benimsemiştir.

·        Türk Gençlerinin;

§         “Yabancılaşma” tehlikesinden uzak kalmasını;

§         “Ulusal Çıkar” kavramını 21.yüzyılın evrensel değerleriyle uzlaştırarak özümsemesini;

§         “Ulusal Kimliği” benimsemesini;

§         Çağdaş bilişim teknolojisine hakim olmasını;

§         Bilimi ve bilgiyi kullanarak “rekabet edebilir” kültürel yaratıcılığa kavuşmasını;

§         Çağın gereklerine uygun bilimsel ve toplumsal etkinlikler gerçekleştirmesini amaç edinir.

STRATEJİK AMAÇLAR

·        Ortak zorunlu ders olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin verimliliğini arttırmak

·        Bilimsel araştırmaların sayısını ve kalitesini arttırmak, yayına dönüştürülmesini sağlamak

·        Akademik ve idari personeli nicel ve nitel açıdan geliştirmek

·        Türkiye’nin bugün yaşadığı ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlarla ilgili araştırma yapmak ve projeler yürütmek

·        Her şubedeki öğrenci sayısını dersi verimli yapabilecek seviyede tutmak

·        Ders anlatımında teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanmak

·        Atatürk, kurtuluş savaşı ve cumhuriyet tarihi ile ilgili mekanlara inceleme ve araştırma gezileri düzenlemek

·        Türkiye’nin bugün yaşadığı ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlarla ilgili araştırma yapmak ve projeler yürütmek

 

 


 

 

 

Internet Sitesi Bağlantısı :
http://stratejik.adu.edu.tr/sp/myo_aysaghiz/ASHMYO-StratejikPlan_dosyalar/frame.htm
Ek Dosya Bağlantısı :
Atatrk lkeleri Strateji.zip

[ Önceki Sayfaya Geri Dön ]

Bu konu en son 09 Ağustos 2022 (18:57) tarihinde okunmuştur
Konu toplam 3300 kişi tarafından okunmuştur.
Adnan Menderes Üniversitesi Ziyaretçi İstatistikleri
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Site Sorumluları