ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Politikalar

  •  Üniversitemizde uzaktan eğitim kapsamında uygulanan öğretim programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimler ve yönelimler doğrultusunda düzenlenerek uygulanması temel politikasından hareketle TYYÇ’ye dayalı zenginleştirilmiş içerikli ve öğrenen odaklı öğrenme-öğretme süreci uygulamak,
  • Uzaktan öğretim süreçlerinin geliştirilmesi ve etkililiğine yönelik konularda ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yaparak bilimsel içerikli çalışmalar, araştırmalar yürütmek, Uzaktan eğitime ilişkin araştırma projelerine destek sunmak,
  •  Üniversitemiz uzaktan öğretim olanaklarının toplumun gereksinim duyduğu konularda yapılandırılmasını sağlayarak toplumsal gelişime katkı sunmak,
  • Üniversitemizde uygulanan uzaktan öğretim süreçlerinde görev alabilecek alanında uzman idari ve akademik personelin sürece kazandırılması ve mevcut personelin ulusal ve uluslararası yönelimler doğrultusunda geliştirilmesini destekleyecek etkinlikler/programlar planlamak ve yürütmek,
  •  Uzaktan öğretim sürecine katılan öğrenenlere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile onların uyum, kişisel gelişim ve kariyer planlamalarına destek olmak.