ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kuruluş

Kuruluş

Kuruluş ve Gelişim Süreci

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 22.09.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik7/d-2 maddesi uyarınca kurulması uygun görülmüştür. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 27.09.2010 tarih ve4662 sayılı yazısı ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmiştir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 05.11.2010 tarih ve 27750 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. ADUZEM kuruluşu sonrasında 5i dersleri için uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına altyapısı sağlamış içerik geliştirme çalışmalarını yürütmüştür. 2020 Covid 19 salgını nedeniyle üniversitede uzaktan eğitim sürecinin uygulanması için gerekli yazılım donanım ve içerik altyapısı sağlamış, ADUZEM portalı uzaktan eğitimin temel felsefesi doğrultusunda yapılandırmıştır. Yapılandırmanın günün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, öğretim elemanlarının eğitimi, içerik geliştirme ve öğretim elemanı ve öğrenci destek hatları ile hizmetlerini sürdürmektedir.