ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

2019 Yılı Yapılan Merkezimizde Yapılan Genel Çalışmalar

2019 YILI MERKEZİMİZDE YAPILAN GENEL ÇALIŞMALAR
Merkez bünyesinde yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında ele alınmıştır.

I. ORYANTASYON ÇALIŞMALARI
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon çalışmaları yapılmıştır. Üniversitemizi kazanan 1. Sınıf öğrencilerine, yeni yaşamlarına uyum sağlayabilmeleri için, okullarımızın uyguladığı oryantasyon programlarında talepte bulunan fakültelere ve yüksek okullara gidilerek hem merkezimizin tanıtımı yapılmış hem de öğrencilere kişisel sosyal gelişim alanlarında ve kişisel sosyal sorunları ile ilgili baş etmeye yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Oryantasyon yapılan fakülteler aşağıda sıralanmıştır;
=692; Fen-Edebiyat (İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Sanat Tarihi Bölümü),
=692; Hemşirelik,
=692; Tıp,
=692; Turizm,
=692; Veteriner,
=692; Ziraat Fakülteleri
=692; Atça, Davutlar, Koçarlı, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına
Fakülte ve yüksekokullarda yapılan oryantasyon çalışmaları dışında genel bir oryantasyon çalışması yapılmıştır. Bu amaçla 11 Ekim 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezinde Üniversitemizi kazanan 1. Sınıf öğrencilerine Merkezimizin tanıtımı yapılmış ve  “İnternet Bağımlılığı ve Yaşamın Anlamı” konusunda seminer verilmiştir.
6 Kasım 2019 tarihinde “Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve Üye Kabul Günleri” etkinliğine katılarak daha çok öğrenciye ulaşabilmek adına Merkezimizin tanıtımı yapılmıştır.
6 Aralık 2019 tarihinde Aydın Meslek Yüksekokulu’ndan gelen talep üzerine, öğretim üyelerine yönelik olarak, öğrencilerde karşılaşılan ruhsal belirtileri tanıma ve baş etme ile sıkıntılı öğrencilerle nasıl ilişki kurulması gerektiği hakkında hizmet içi eğitim verilmiştir.

II. PSİKO-EĞİTİM ÇALIŞMALARI
10 Aralık 2019 tarihinden itibaren 8 oturum boyunca sürecek olan “Sorunlarımı Çözebilirim Psiko-Eğitim Grubu’na başlanmıştır. Çalışma, iki gruba ayrılmış olup, 1. Grup haftada iki kez toplanarak, şu ana kadar 4 oturum yapılmıştır. 2. Grup, bahar döneminde çalışmalara başlayacaktır.
Gruplarımız, katılımcılarımızın uygunluk durumuna göre hafta da bir yâda iki kez toplanmaktadır. Grubun ihtiyaçları doğrultusunda, oturumların 6 -12 hafta sürmektedir.

III. ARAŞTIRMA
2019-2020 eğitim öğretim güz döneminde öğrencilerin sosyo-duygusal ihtiyaçlarını belirleyebilmek için araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada öğrencilerin demografik bilgiler, problem çözme becerisi, yaşam amaçları, yaşam doyumu, psikolojik sağlamlık, tükenmişlik, aidiyet, sosyal ağ bağımlılığı, yaşamın amaçları, umut düzeyleri sosyo-duygusal ve akademik gelişimlerinin incelendiği değişkenlere yer verilmiştir.
Araştırma kapsamında şu ana kadar 800 öğrenci katılmış olup, veri toplama çalışmaları devam etmektedir.

IV. BROŞÜR YOLUYLA BİLGİLENDİRME
Öğrencilerimizi bilgilendirmeye yönelik olarak “Empati, Öfke Kontrolü, Erteleme Alışkanlığı, Ruh Sağlığı ve Bozuklukların Tanımlanması, Sorunlarımla Baş Edebilirim” konularında bilgilendirici broşürler hazırlanarak, bu broşürler Merkezimiz web sayfasında yayınlanmıştır.
V. SOSYAL MEDYA
Aralık ayından itibaren, Merkezin daha geniş öğrenci kitlesine ulaşması amacı ile iletişim teknolojilerinin daha aktif kullanılması sebebiyle, Merkezimizin facebook, instagram ve twitter hesapları açılarak, sosyal medya aracılığı ile de hizmet vermeye başlamıştır.
VI. KONFERANS
10 Ocak Cuma tarihinde Türkiye'nin önde gelen bilişsel davranışçı terapistlerinden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR 'ın "Fark et, Düşün, Hisset, Yaşa" konulu konferansı gerçekleştirilecektir. Konferansla öğrencilerimizin psikolojik sağlamlık konusunda bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.

Üniversite öğrencilerimize yönelik yukarıda adı geçen konferans dışında öğretim üyelerine yönelik olarak da intihar konusunda bir konferans planlanmıştır. Bu amaçla, 13 Ocak Pazartesi günü Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ESKİN' in vereceği "İntihara Meyilli Öğrenciler İçin Ne Yapabiliriz?" konulu konferans gerçekleştirilecektir.

VII. MESLEK DANIŞMANLIĞI
Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde her yıl bölgesel olarak düzenlenen, 20-21 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan “Ege Bölgesel Kariyer Fuarı 2020” kapsamında, Ege Bölgesi’nde bulunan 17 paydaş üniversite işbirliği ile bu yıl Ege Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantılara Üniversitemiz adına personelimiz yetkili kılınmıştır. Personelimiz yapılan toplantılara katılarak etkinlik detayları ve hazırlık süreçleri hakkında çalışmalarda bulunmuştur. Bu kapsamda; sponsorluk önerileri, görüşülecek firma listeleri hakkında çalışmalara da devam edilmektedir.